Ansök om lastplats för avfallshämtning

Verksamheter och fastighetsägare kan ansöka om lastplats för avfallshämtning.

Här kan du ansöka om lastplats för avfallshämtning i Stockholms stad. Vi behöver dina kontaktuppgifter samt adressen till den plats du ska hämta upp avfallet från. 

Vi behöver också veta vilka dagar och tider hämtningen sker samt vilken typ av avfall det rör sig om.

På gator med parkeringsförbud är det redan tillåtet att lasta och lossa gods. Därför behöver du inte skicka in en ansökan för lastplats på en gata med parkeringsförbud.

Vill du skicka din ansökan i pappersform kan du få ett formulär hemskickat genom att kontakta trafikkontoret@stockholm.se.

Ansökningsformulär

* Obligatorisk uppgift

Kontaktuppgifter

Ansökan

Fyll i adressen till upphämtningsplatsen.

Bifoga gärna en skiss på upphämtningsplatsen.

Vilka dagar ska hämtningarna ske?*

Uppdaterad