Ansök om lastplats för varuleverans

Verksamheter och fastighetsägare kan ansöka om lastplats för varuleverans.

Här kan du ansöka om lastplats för varuleverans i Stockholms stad. Vi behöver dina kontaktuppgifter samt adressen till den plats du ska leverera varor till.

Vi behöver också veta vilka dagar och tider leveranserna kommer ske samt vilken typ av leveranser det rör sig om.

På gator med parkeringsförbud är det redan tillåtet att lasta och lossa gods. Därför behöver du inte skicka in en ansökan för lastplats på en gata med parkeringsförbud.

Vill du skicka din ansökan i pappersform kan du få ett formulär hemskickat genom att kontakta trafikkontoret@stockholm.se.

Ansökningsformulär

* Obligatorisk uppgift

Kontaktuppgifter

Ansökan

Adress till leveransplatsen

Bifoga gärna en skiss på platsen om det finns.

Vilka dagar ska hämtningarna ske?*

Uppdaterad