Balkongbyggare och balkonginglasning

Om du arbetar med att bygga balkonger eller glasa in befintliga balkonger finns en rad regler som måste följas.

När det kommer till att bygga eller glasa in balkonger finns regler som byggföretag måste följa. Det viktigaste är att ta reda på vad som gäller för den aktuella bostaden. Det kan handla till exempel om att det byggs i linje med byggnadens exteriör, att bygglov är beviljat och att bostadsägarna har godkänt bygget.

Tillstånd och regler: Balkongbyggare och balkonginglasning (7)

Använda offentlig plats

Använda offentlig plats för byggverksamhet
Om du behöver använda offentlig plats för byggverksamhet behöver du först söka polistillstånd.

Ställa byggsäckar, containrar och fristående bodar på offentlig plats
Om du behöver placera en container, bod eller byggsäck på offentlig plats behöver du söka polistillstånd.

Ställa upp en mobilkran på offentlig plats
Ska du ställa upp ett fristående motorredskap måste du söka polistillstånd.

Lokal och fastigheter

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Detaljplaner
Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet.

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Uppdaterad