Tak- och fasadtvätt

Arbetar du med att rengöra tak eller fasad? Vattnet som används vid tak- och fasadtvätt kan innehålla farliga ämnen och därför är det viktigt att du till exempel känner till miljöreglerna.

Taktvätt och fasadtvätt blir allt vanligare i Stockholm. Beläggningar såsom mossa och mögel drabbar de flesta byggnader. Det finns många goda anledningar till att rengöra tak och fasad, dels i förebyggande syfte och dels för att hålla fasaden snyggt och rent.

Tillstånd och regler: Tak- och fasadtvätt (7)

Använda offentlig plats

Ställa byggsäckar, containrar och fristående bodar på offentlig plats
Om du behöver placera en container, bod eller byggsäck på offentlig plats behöver du söka polistillstånd.

Ställa upp en mobilkran på offentlig plats
Ska du ställa upp ett fristående motorredskap måste du söka polistillstånd.

Egenkontroll

Egenkontroll enligt miljöbalken
Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs.

Lokal och fastigheter

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Tak- och fasadtvätt
Det finns en anmälningsplikt för blästringsarbete för ytor större än 500 kvadratmeter. Högtryckstvätt som används för att avlägsna till exempel färg likställs med blästring.

Miljöregler

Kemikalier
Som företagare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön.

Miljölagstiftning och regler
Det mesta av Sveriges miljölagstiftning finns samlat i miljöbalken. Miljöbalken omfattar alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön.

Uppdaterad