Avgiftszoner för användning av offentlig plats

När du söker tillstånd för att använda offentlig plats ska du så tidigt du så tidigt som möjligt skicka din ansökan och en kartskiss till polisen. Vilken avgift du ska betala beror på vilken zon platsen finns i och vad du ska göra där.

Uppdaterad