Ansök om plats på sommargågata, sommartorg eller pop up-park

Under sommaren stängs trafiken av på vissa gator för att ge rum åt så kallade sommargågator. Du kan söka polistillstånd för att anordna uteservering, tillfällig park, försäljning eller evenemang på dessa gator.

På de gator som blir sommargågator kan du söka polistillstånd för att anordna uteservering i parkeringsyta och samtidigt ha kvar uteservering på trottoaren. Trafikkontoret bedömer om det finns tillräckligt utrymme för gående att passera mellan uteserveringen på trottoaren och uteserveringen i parkeringsytan.

Du kan även söka polistillstånd för andra verksamheter på sommargågatorna, till exempel tillfällig park, försäljning och evenemang.

Datumen för sommargågatorna varierar från år till år. Vilka datum som gäller i år kan du läsa om under Levande Stockholm.

Villkor vid användning av offentlig plats – tillfällig park (pdf, 92 kB, nytt fönster)

Villkor vid användning av offentlig plats för uteserveringar (pdf, 85 kB, nytt fönster)

Avgifter för att använda offentlig plats

Polisen tar en administrationsavgift oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Avgiften till Stockholms stad beror på vad du ska göra och i vilken zon platsen ligger för vilken du sökt tillstånd för.

  • En tillfällig park är inte avgiftsbelagd
  • En uteservering är avgiftsbelagd 

Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter.

Tas en avgift ut görs det med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt den taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

870 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Avgiften beräknas för antal dagar baserat på:

  • A-zon – 2 543 kronor per kvadratmeter och år 
  • B- zon – 1 720 kronor per kvadratmeter och år 
  • C- zon – 1 373 kronor per kvadratmeter och år 
  • D- zon – 692 kronor per kvadratmeter och år  

Efter att du fått polistillstånd skickar vi en räkning på den yta och det antal dagar som tillståndet gäller.

Försäljning från uteserveringsyta mot exempelvis gångbana:

  • A-zon – 16 007 kronor per kvadratmeter och år 
  • B- zon – 12 806 kronor per kvadratmeter och år 
  • C- zon – 9 226 kronor per kvadratmeter och år 
  • D- zon – 7 381 kronor per kvadratmeter och år 

Avgiften tillbaka om vi kräver att du tar bort uteserveringen

Vid gatuarbeten och liknande kan du bli tvungen att ta bort din uteservering en tid. Då kan du få tillbaka avgiften för den tiden.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid
Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang
Foodtruckar Kaféer Restauranger

Uppdaterad