Ansök om plats på sommargågata, sommartorg eller sommarkaj

Under sommaren stängs trafiken av på vissa gator för att ge rum åt så kallade sommargågator. Du kan söka polistillstånd för att anordna uteservering, tillfällig park, försäljning eller evenemang på dessa gator.

På de gator som blir sommargågator kan du söka polistillstånd för att anordna uteservering i parkeringsyta och samtidigt ha kvar uteservering på trottoaren. Trafikkontoret bedömer om det finns tillräckligt utrymme för gående att passera mellan uteserveringen på trottoaren och uteserveringen i parkeringsytan.

Villkor och ansökan

För att använda offentlig plats krävs att du söker ett polistillstånd. Stockholms stad gör också en bedömning, bland annat om det finns tillräckligt med plats för gående runt din uteservering eller aktivitet. Blir din ansökan godkänd utfärdar polisen ett polistillstånd. Polisen tar en administrationsavgift oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Till godkänt polistillstånd följer en bilaga med villkor och regler för att använda offentlig plats. 

I vår guide kan du läsa mer om hur du går tillväga och vad du behöver tänka på för att söka tillstånd för att använda offentlig plats.

Kostnader och information

För att se kostnader och specifika förhållningsregler för det evenemang eller den verksamhet du söker tillstånd för ska du besöka respektive aktivitets sida.

Stockholms stad tar inte ut någon upplåtelseavgift för tillfälliga parker.

870 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Avgiften beräknas för antal dagar baserat på:

  • A-zon – 2 543 kronor per kvadratmeter och år 
  • B-zon – 1 720 kronor per kvadratmeter och år 
  • C-zon – 1 373 kronor per kvadratmeter och år 
  • D-zon – 692 kronor per kvadratmeter och år  

Efter att du fått polistillstånd skickar vi en räkning på den yta och det antal dagar som tillståndet gäller.

Avgiften tillbaka om vi kräver att du tar bort uteserveringen

Vid gatuarbeten och liknande kan du bli tvungen att ta bort din uteservering en tid. Då kan du få tillbaka avgiften för den tiden.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid

Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang

Foodtruckar Kaféer Restauranger

Uppdaterad