Använda offentlig plats för uteservering

Om du vill ha en uteservering utanför en butik, restaurang, ett kafé eller på en parkeringsyta måste du söka polistillstånd. I vissa fall behöver du även bygglov.

Regler för uteservering på stadens mark

När du använder stadens mark för din uteservering måste du följa de regler som finns för hur en uteservering får se ut.

Några viktiga regler:

 • Uteserveringen ska ha en stabil avgränsning, till exempel ett staket.
 • Allt ska rymmas innanför avgränsningen, till exempel menyskyltar och blommor.
 • Uteserveringen ska vara tillgänglighetsanpassad.
 • Uteserveringen ska vara städad och fri från reklam.

Du behöver också tänka på att

 • du får inte bygga golv utan särskilt medgivande från trafikkontoret
 • du får inte sälja varor från uteserveringen till passerande kunder om det inte ingår i ditt polistillstånd
 • om du vill använda gasol ska du kontakta brandförsvaret.

Allmänna villkor som gäller för alla uteserveringar följer med som en bilaga till utfärdat polistillstånd.

Villkor vid användning av offentlig plats för uteserveringar (pdf, 111 kB, nytt fönster)

Villkor vid användning av offentlig plats för att bygga golv på uteservering (pdf, 72 kB, nytt fönster)

Villkor vid användning av offentlig plats för satellituteservering (pdf, 70 kB, nytt fönster)

Uteservering vintertid

Om du har tillstånd för uteservering under vinterperioden, 16 oktober till 31 mars, ska uteserveringen och dess närområde hållas skottat och halkfritt. Det är tillståndshavaren som ansvarar för att skotta och halkbekämpa. 

Skottning och halkbekämpning ska göras två meter runt hela uteserveringen samt hela ytan mellan uteserveringen och kantsten. Snön ska läggas på gatan längs trottoarkant så att plogbilarna får bort snön. Halkbekämpning ska alltid ske efter snöröjning. Om uteserveringen avser en yta i gatan så ska snövallar runt uteserveringen skottas ut på gatan så att plogbilarna får bort snön.

Uteservering på parkeringsyta

Om du vill placera uteserveringen på en parkeringsyta ska den utformas enligt riktlinjerna för tillfälliga parker. 

En uteservering på parkeringsyta

 • får endast förekomma på gata med hastighetsbegränsning 30 km/timmen
 • kan normalt sett tillstyrkas för sommarsäsongen, det vill säga mellan 1 april–15 oktober.

Du kan inte ta över någon annans polistillstånd

Du kan inte ta över någon annans polistillstånd. Om du till exempel har köpt en restaurang så kan du inte ta över den förre ägarens polistillstånd, utan du måste ansöka om ett eget. Det gamla tillståndsbeviset och dekalen ska skickas tillbaka till polisen.

Du kan behöva bygglov för uteserveringen

Du behöver ansöka om bygglov om du vill sätta upp

 • skärmtak
 • tät inhägnad, även av glas, över 1,1 meter hög
 • uppbyggnad av golv över 30 cm (uppbyggnad av golv samt staket får tillsammans inte vara över 1,1 m hög).

Du ansöker om bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Har du frågor om bygglov kan du ringa deras bygglovsrådgivning.

Tillfällig el på offentlig plats

Behöver du tillfällig el när du använder en offentlig plats? Då bör du redan när du börjar din planering kontakta elnätsföretaget Ellevio. Det är Ellevio och inte Stockholms stad som tillhandahåller tillfällig el. Du kan läsa mer och göra en ansökan på Ellevios hemsida.

Slopad avgift för uteservering

Stockholms stad har gett näringsidkare möjligheten att tillfälligt ha uteservering utan avgift. Den slopade avgiften gäller under perioden 1 december 2020–31 december 2022.

Då fakturorna skapas med automatik, kan vissa fakturor sträcka sig över den numera slopade avgiftsperioden. Har staden sänt ut en faktura och den sträcker sig över den avgiftsfria perioden, kan man först betala fakturan. Inom cirka tre månader kommer man att få en återbetalning, då vi har många fakturor att hantera.

I de fall man vill, kan man kontakta oss via e-postadressen på fakturan och vi kan beräkna vilket belopp som man ska betala. Man använder då samma bankgironummer och OCR-nummer som finns på fakturan och betalar in det beräknade beloppet i stället.

Coronaviruset: Fakturor och betalning

Jag har inte fått min faktura

Väntar du på en faktura kan vi tillfälligt ha stoppat den för att slippa göra en kreditfaktura eller återbetalning.

Min faktura borde vara delvis avgiftsfri

Har du en faktura som sträcker sig in i den avgiftsfria perioden så kommer vi justera dessa löpande. Observera att belopp under 100 kronor inte återbetalas eller krediteras.

Vad händer om jag inte kan betala en faktura?

Har du en faktura som inte är betald, så gäller fortsatt betalningsansvar. Försök att betala så mycket du kan om du inte kan betala hela beloppet på en gång. Använd bankgiro- eller plusgironummer och det OCR-numret som framgår av inbetalningskort eller faktura. Detta för att din faktura inte ska riskera att gå vidare till inkasso.

Avgifter för att använda offentlig plats

Polisen tar en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen. Avgiften tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Vilken avgift du ska betala beror på vilken zon platsen finns i. Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter.

870 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Avgiften beräknas för antal dagar baserat på:

 • A-zon – 2 543 kronor per kvadratmeter och år 
 • B-zon – 1 720 kronor per kvadratmeter och år 
 • C-zon – 1 373 kronor per kvadratmeter och år 
 • D-zon – 692 kronor per kvadratmeter och år  

Efter att du fått polistillstånd skickar vi en räkning på den yta och det antal dagar som tillståndet gäller.

Avgiften tillbaka om vi kräver att du tar bort uteserveringen

Vid gatuarbeten och liknande kan du bli tvungen att ta bort din uteservering en tid. Då kan du få tillbaka avgiften för den tiden.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Livsmedel, hotell och restaurang

Kaféer Restauranger

Uppdaterad