Använda offentlig plats för uteservering

Om du vill ha en uteservering utanför en butik, restaurang, ett café eller på en parkeringsyta måste du söka polistillstånd. I vissa fall behöver du även bygglov.

När du använder stadens mark för din uteservering måste du följa de regler som finns för hur en uteservering får se ut.

Några viktiga regler är de här:

 • Uteserveringen ska ha en stabil avgränsning, till exempel ett staket.
 • Allt ska rymmas innanför avgränsningen, till exempel menyskyltar, blommor och askkoppar.
 • Utserveringen ska vara tillgänglighetsanpassad.
 • Uteserveringen ska vara städad och fri från reklam.

Du behöver också tänka på att

 • du får inte bygga golv utan särskilt medgivande från trafikkontoret
 • du får inte sälja varor från uteserveringen till passerande kunder om det inte ingår i ditt polistillstånd
 • om du vill använda gasol ska du kontakta brandförsvaret.

Allmänna villkor som gäller för alla uteserveringar följer med som en bilaga till utfärdat polistillstånd.

Villkor vid användning av offentlig plats för uteserveringar (pdf, 85 kB, nytt fönster)

Villkor vid användning av offentlig plats för att bygga golv på uteservering (pdf, 69 kB, nytt fönster)

Villkor vid användning av offentlig plats för satellituteservering (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Brandförsvarets webbplats

Uteservering på parkeringsyta

Om du vill placera uteserveringen på en parkeringsyta ska den utformas enligt riktlinjerna för tillfälliga parker. 

En utservering på parkeringsyta

 • får endast förekomma på gata med hastighetsbegränsning 30 km/timmen
 • ska ersätta uteserveringsytan på trottoaren
 • kan normalt sett tillstyrkas för sommarsäsongen, det vill säga mellan 1 april–15 oktober
 • omfattas av villkoren i villkorsbilagorna för tillfällig park och uteserveringar

Använda offentlig plats för tillfällig park

Du kan inte ta över någon annans polistillstånd

Du kan inte ta över någon annans polistillstånd. Om du till exempel har köpt en restaurang så kan du inte ta över den förre ägarens polistillstånd, utan du måste ansöka om ett eget. Det gamla tillståndsbeviset och dekalen ska skickas tillbaka till polisen.

Du kan behöva bygglov för uteserveringen

Du behöver ansöka om bygglov om du vill sätta upp

 • skärmtak
 • tät inhägnad, även av glas, över 1,1 meter hög
 • uppbyggnad av golv över 30 cm (uppbyggnad av golv samt staket får tillsammans inte vara över 1,1 m hög).

Du ansöker om bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Har du frågor om bygglov kan du ringa deras bygglovsrådgivning.

Avgifter för att använda offentlig plats

Polisen tar en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen. Avgiften tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Vilken avgift du ska betala beror på vilken zon platsen finns i. Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter.

Avgiftszoner för användning av offentlig plats

870 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Avgiften beräknas för antal dagar baserat på:

 • A-zon – 2 543 kronor per kvadratmeter och år 
 • B- zon – 1 720 kronor per kvadratmeter och år 
 • C- zon – 1 373 kronor per kvadratmeter och år 
 • D- zon – 692 kronor per kvadratmeter och år  

Efter att du fått polistillstånd skickar vi en räkning på den yta och det antal dagar som tillståndet gäller.

Försäljning från uteserveringsyta mot exempelvis gångbana:

 • A-zon – 16 007 kronor per kvadratmeter och år 
 • B- zon – 12 806 kronor per kvadratmeter och år 
 • C- zon – 9 226 kronor per kvadratmeter och år 
 • D- zon – 7 381 kronor per kvadratmeter och år 

Avgiften tillbaka om vi kräver att du tar bort uteserveringen

Vid gatuarbeten och liknande kan du bli tvungen att ta bort din uteservering en tid. Då kan du få tillbaka avgiften för den tiden.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Handel
Butiker Livsmedelsgrossister och matmäklare

Livsmedel, hotell och restaurang
Kaféer Restauranger

Uppdaterad