Bassänger och plaskdammar

Om du vill öppna anläggning med bassängbad finns det rutiner, kontroller och regelbunden underhåll som måste göras. Här kan du läsa om vilka tillstånd och rutiner som gäller för din badanläggning.

Att bada är en populär aktivitet i Stockholm framförallt på sommaren. I Stockholms stad finns det flera plaskdammar och bassänger tillgängligt för allmänheten.

Som företagare finns det flera sätt att arbeta med badanläggningar. Ett bassängbad som är öppen för allmänheten eller som används av många är en anmälningspliktig verksamhet.

Tillstånd och regler: Bassänger och plaskdammar (8)

Fritid och underhållning

Bassängbad
Du som driver ett bassängbad behöver sköta om och kontrollera din anläggning.

Plaskdammar i parker
Du som på något sätt arbetar med driften, skötseln och planeringen av stadens plaskdammar behöver känna till hur de ska skötas.

Lokal och fastigheter

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Köldmedier
Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Varje år måste du kontrollera din utrustning och rapportera in resultatet.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Miljöregler

Miljölagstiftning och regler
Det mesta av Sveriges miljölagstiftning finns samlat i miljöbalken. Miljöbalken omfattar alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön.

Miljötaxa
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöförvaltningens uppgift är att genom tillsyn kontrollera att lagstiftningen följs.

Uppdaterad