Båtklubbar

Båtklubbar har som verksamhet ett ansvar att vidta åtgärder för att minska båtars miljöpåverkan. Här kan du läsa hur ni som båtklubb ska göra för att minska spridningen av kemikalier.

Stockholm har ett väldigt aktivt båtliv med stort antal fritidsbåtar och båtklubbar. Båtklubbar underhåller, målar och tvättar båtar med tvättmedel, vax och färg som kan förorena mark och vatten. Den som äger en båtverksamhet har således ett ansvar att se till att miljön och människors hälsa inte påverkas negativt.

Tillstånd och regler: Båtklubbar (7)

Fritid och underhållning

Regler för båtklubbar
Här hittar du som är verksamhetsansvarig för en båtklubb, fritidsbåtshamn eller varvsförening information om krav och regler för skötsel av båtar och båtklubbsverksamhet. Här finns även ...

Lokal och fastigheter

Avfall
Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för att företag och verksamheter i Stockholm kan göra sig av med hushållssopor. Här finner du kort information om farligt avfall och rivningsavfall.

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Miljöregler

Farligt avfall
Avfall som är farligt för människor och miljön klassas som farligt avfall och ska inte blandas med annat avfall eller hällas ut i avloppet. Exempel på farligt avfall är spilloljor och lösningsmedel.

Miljölagstiftning och regler
Det mesta av Sveriges miljölagstiftning finns samlat i miljöbalken. Miljöbalken omfattar alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön.

Uppdaterad