En småbåtshamn från ovan. Ett flertal båtar ligger förtöjda vid fyra bryggor. I bakgrunden syns bostäder på Norr Mälarstrand.
Rålambshovs båtklubb. Foto: Johan Pontén

Regler för båtklubbar

Här får du som båtägare eller båtklubb råd och tips om bland annat båtbottenfärger, latrinavfall och kemikalier.

Båtbottenfärger

Båtbottenfärger innehåller i många fall giftiga ämnen för att bekämpa påväxt av till exempel havstulpaner och alger på båtar. Som en negativ konsekvens kan även andra organismer i vattenmiljön skadas. Även människor som badar eller vistas i närheten kan exponeras för giftiga ämnen. Därför är det viktigt att dessa ämnen inte släpps ut till mark och vatten.

Kemikalieinspektionen godkänner båtbottenfärger och beslutar om i vilket vattenområde respektive färg får användas. I Mälaren och insjöar får inga båtbottenfärger som verkar genom kemisk bekämpning förekomma på båtar. I andra vattenområden får inga färger innehållande tributyltenn (TBT) förekomma på båtar.

Informationsmaterial

Miljö- och hälsoeffekter (pdf)

Infobrev Mälaren (pdf)

Infobrev Östersjön (pdf)

Regler för båtbottenfärger (pdf)

Information om spärrfärger (pdf)

PM om spärrfärg för fritidsbåtar (pdf)

Miljöförvaltningens rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov (pdf)

Rapport – Jämförande analys av förekomst av biocidmetaller på fritidsbåtsbottnar 2016–2019 (pdf)

Ett hållbart båtliv för alla (pdf)

Kontrollera vilka färger som är tillåtna

Kontrollera alltid med Kemikalieinspektionen om vilka färger som är tillåtna i ditt vattenområde. Tänk på  att otillåtna båtbottenfärger inte får förekomma på båtar. Detta gäller även om båten senare har målats om med andra färger. Även färger som påstås vara miljövänliga kan vara giftiga i högre koncentrationer. Därför bör du alltid överväga alternativa metoder för att avlägsna påväxt på din båt.

Båtklubben ansvarar

Båtklubbar ansvarar för att säkerställa att kemikalier inte läcker ut till omgivningen, samt att otillåtna båtbottenfärger inte används på båtar.

Samtliga klubbar med felaktiga båtbottenfärger för sitt vatten bör ha en utarbetad utfasningsplan för biocidhaltiga båtbottenfärger. Stockholms stads målsättning är att samtliga båtar med hemmahamn i Mälaren ska vara sanerade idag. Båtar med hemmahamn vid kusten bör ha startat sitt utfasningsarbete. Sanering av TBT-båtar ska ske snarast.

Båttvätt – spolplatta

Det innebär stora risker för spridning av föroreningar när man tvättar båtskrov som är målade med giftiga färger. Därför ska man alltid använda en spolplatta med avancerad rening. Tvätt av båtar som har målats med giftiga färger får heller inte ske på mark eller över vatten utan att tvättvattnet tas om hand.

Latrinavfall

Det är förbjudet att tömma latrinavfall från fritidsbåtar i vattnet. Undantagna är båtar som har K-märkts av statens maritima museer. Latrinavfallet ska istället tömmas i särskilda tömningsstationer.

Råd för båtklubbar och båtägare

  • Håll båten och underhållsarbetet rena från onödiga kemikalier.
  • Var försiktig och se upp med spill och läckage av kemikalier.
  • Skydda er och medlemmarna mot hälsofarliga kemikalier. Använd skyddsutrustning vid underhållsarbeten och saneringsarbeten.
  • Sanera din båt från giftiga båtbottenfärger.
  • Ta hand om ditt miljöfarliga avfall och även annat avfall. Förvara kemikalier rätt - Kemikalier
  • Använd rätt och rent bränsle.
  • Kör miljöanpassat och optimera din båts motor för bästa effekt.
  • Miljösmart båtliv

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid

Båtklubbar

Uppdaterad