Fastighetsägarens medgivande för bostadsanpassning

Fastighetsägarens medgivande är en förutsättning för bidraget om bostadsanpassning, men du har ingen skyldighet att ge ditt medgivande.

Bostadsanpassningsbidraget är till för att ge människor med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Om du lämnar medgivande

  • godkänner du anpassningen
  • avsäger du dig krav på att hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren behöver betala för att återställa bostaden
  • kan du som är fastighetsägare ansöka om återställningsbidrag när den boende inte längre bor kvar.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Fastighetsägare

Uppdaterad