Anmäl förändringar i livsmedels- och kontaktmaterialverksamhet

Om något ändras i din verksamhet behöver du anmäla det till livsmedelskontrollen eller ansöka hos Livsmedelsverket för godkännande. Det gäller exempelvis om du säljer eller köper en restaurang, bygger om, byter lokal eller ändrar inriktning på verksamheten.

Köpa eller ombilda bolag

Om du tar över en verksamhet med nytt organisationsnummer eller ombildar ditt bolag ska du anmäla det till oss, innan du startar. När ett nytt företag tar över en restaurang eller annan livsmedelslokal, räknas det som en ny livsmedelsanläggning.

Ägarbyten med nytt organisationsnummer räknas som ny verksamhet och ska anmälas. Även om det är ett bolag som bara ombildas, och även om samma personer fortsätter att driva verksamheten.

Har du köpt ett bolag och driver verksamheten med samma organisationsnummer ska du informera miljöförvaltningen om detta, men ingen ny registrering krävs.

Flytta eller byta lokal

Om du flyttar din verksamhet till en ny lokal räknas detta som en ny livsmedelsanläggning. Då måste du göra en ny ansökan eller anmälan.

Animalieanläggningar ska godkännas av Livsmedelsverket

Förändringar hos verksamheter som tillverkar eller förpackar animaliska produkter ska inte anmälas för registrering hos miljöförvaltningen. De ska istället godkännas av Livsmedelsverket.

Ändra verksamheten

Meddela oss om du ska göra väsentliga ändringar i livsmedelshanteringen. Det kan till exempel vara om du tidigare har haft ett mottagningskök, men ska börja laga maten på plats. Utifrån ändringen bedömer vi om vi om det påverkar din riskklass och om vi behöver kontrollera mer eller mindre hos dig.

Du kan därför få ett nytt beslut om din riskklassning och kontrollfrekvens. Vi kan också göra en inspektion för att se att verksamheten fortfarande uppfyller kraven i lagstiftningen.

Om du ändrar inriktning eller sortiment kan du behöva anpassa lokalen och utrustningen. Du kan också behöva ändra rutiner och egenkontrollen.

Ändra lokalen eller bygga om

Om du gör stora ändringar i lokalens utformning ska du informera miljöförvaltningen om detta. Använd gärna vårt formulär för ändrad verksamhet. Vi kan vilja göra en inspektion på plats för att kontrollera att lokalen fortfarande uppfyller kraven i lagstiftningen.

Sälja, stänga eller sluta

Om du ska sälja, stänga eller på annat sätt sluta driva livsmedelsverksamhet ska du meddela oss. Använd gärna vårt formulär.

Om du ändrar din verksamhet och inte anmäler det riskerar du att få betala en sanktionsavgift på upp till 40 000 kronor. Detta är en särskild avgift som regleras enligt livsmedelslagen. Även om du glömt anmäla förändringen riskerar du att få betala avgiften.

Anmäl förändringar i livsmedelsverksamhet

* Obligatorisk uppgift

Verksamhetens plats/besöksadress
Ange vilken typ av förändring du vill anmäla
Om verksamheten bedrevs i en livsmedelslokal, vet du vad som kommer att hända med lokalen efter att din verksamhet upphört?

Besök på plats eller kompletterande uppgifter

Beroende på hur förändringarna bedöms kan vi komma att begära kompletterande uppgifter, göra ett besök på plats för att kontrollera verksamheten, besluta om ändrad kontrollfrekvens för anläggningen eller vidta andra åtgärder.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Förskola och skola

Förskolor Skolor

Kultur, nöje och fritid

Gym

Vård och omsorg

Äldreboenden

Uppdaterad