Anmäl förändringar i livsmedelsverksamhet

Du behöver höra av dig till livsmedelskontrollen om något ändras i din verksamhet. Ska du sälja eller köpa en restaurang, bygga om, byta lokal eller sluta med verksamheten?

Sälja, köpa eller ombilda bolag

Tar du över en verksamhet? Ombildar du ditt bolag? Då ska du anmäla verksamheten till oss, innan du startar, precis som för en helt ny verksamhet. När ett nytt företag tar över en restaurang eller annan livsmedelslokal, räknar vi det som en ny livsmedelsanläggning.

Alltid när ansvaret går över till ett nytt organisationsnummer räknas det som ägarbyte. Även om det är ett bolag som bara ombildas, och även om samma personer fortsätter att driva verksamheten. Då ska en ny ansökan eller anmälan göras.

Sanktionsavgift

Om du ändrar din verksamhet och inte anmäler det riskerar du att få betala en sanktionsavgift på upp till 40 000 kronor. Detta är en särskild avgift som regleras enligt livsmedelslagen. Även om du glömt anmäla förändringen av misstag riskerar du att få betala avgiften, så se till att anmäla alla förändringar i god tid.

Flytta eller byta lokal

Om du flyttar din verksamhet till en ny lokal räknas detta som en ny livsmedelsanläggning. Då måste du göra en ny ansökan eller anmälan.

Ändra verksamheten

Meddela oss om du ska göra stora, väsentliga ändringar i livsmedelshanteringen. Det kan till exempel vara om du tidigare har haft ett mottagningskök, men ska börja laga maten på plats.

Din handläggare bedömer om ändringen gör att vi behöver kontrollera mer eller mindre hos dig, och om du därför ska få ett nytt beslut om din riskklassning. och kontrollfrekvens. Handläggaren kan också vilja komma och göra en inspektion för att se att verksamheten fortfarande uppfyller kraven i lagstiftningen.

Om du ändrar inriktning eller sortiment ska du också anpassa lokalen och utrustningen om det behövs. Du kan också behöva ändra rutinerna och egenkontrollprogrammet.

Förändringar som kan medföra ändrad kontrollfrekvens

Om du ändrar din verksamhet börjar den nya riskklassningen och kontrollfrekvensen gälla från och med året efter att du anmält förändringen till oss.

Sälja, stänga eller sluta

Om du ska sälja, stänga eller på annat sätt sluta driva livsmedelsverksamhet ska du meddela oss. Använd gärna vårt formulär.

Ändra lokalen eller bygga om

Om du gör stora ändringar i lokalens utformning ska du informera miljöförvaltningen om detta. Använd gärna vårt formulär för ändrad verksamhet.

Du kan också skriva ett vanligt brev eller e-post. Din handläggare kan vilja komma och göra en inspektion på plats för att kontrollera att lokalen fortfarande uppfyller kraven i lagstiftningen.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Förskola och skola

Förskolor Skolor

Kultur, nöje och fritid

Gym

Vård och omsorg

Äldreboenden

Uppdaterad