Flergångsförpackningar

Från den 1 januari 2024 ska restauranger, kaféer, livsmedelsbutiker och andra serveringsställen kunna erbjuda mat och dryck för take away i muggar och matlådor som kan återanvändas.

Kravet införs för att minska nedskräpningen av engångsartiklar och för att minska resursförbrukningen.

En flergångsförpackning är en förpackning som ska användas flera gånger. Försäljningsstället ska ha ett system för insamling och rengöring för att återanvändning ska vara möjlig och för att kravet ska vara uppfyllt. Ta kontakt med din förpackningsleverantör för mer information.

Nya regler från och med den 1 januari 2024

 • Du som säljer snabbmat i engångsmatlåda eller dryck i en engångsmugg ska kunna erbjuda kunden matlådor och muggar som kan användas flera gånger.
 • Försäljningsstället ska välja de flergångsförpackningar som har minst påverkan på miljö och människors hälsa.
 • Matlådorna och muggarna ska ingå i ett rotationssystem så att de kan användas igen.
 • Försäljningsstället ska informera kunden om att den kan få mat och dryck i en flergångsmugg eller matlåda.
 • Försäljningsstället ska också informera om engångsförpackningarnas miljöpåverkan och fördelarna med en minskad förbrukning.

De omfattas inte av de nya kraven

 • Papper eller kartong.
  Kraven omfattar inte den som säljer mat och dryck i engångsförpackningar som helt är gjorda av papper eller kartong. Förpackningarna får inte vara kemiskt modifierade på ett sätt som fördröjer nedbrytningen. 
 • Färre än 150.
  Ett försäljningsställe som tillhandahåller färre än 150 engångsmuggar eller engångsmatlådor per dag omfattas inte av kraven. Antalet beräknas i genomsnitt under de dagar som försäljningsstället är öppet under ett kalenderår.

Ta fram rutiner

Försäljningsstället ska skapa rutiner för att säkert veta att det inte går åt fler än 150 engångsmuggar eller engångsmatlådor per dag, i genomsnitt.

Från och med den 1 januari 2026 är det färre än 75 engångsmuggar eller engångsmatlådor som gäller.

Miljösanktionsavgift

Den som inte uppfyller kraven kan behöva betala en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor. Miljöförvaltningen ansvarar för tillsynen av försäljningsställen inom staden och kan fatta beslut om utdömande av miljösanktionsavgift.

Mer information

Läs mer om det nya regelverket kring återanvändbara förpackningar på Naturvårdsverkets webbplats.

Uppdaterad