En kastrull står på en platta på en spis.

Livsmedelsverksamhet i hemmet

Du får driva ett livsmedelsföretag i ditt hem om du kan göra det på ett hygieniskt sätt och följa reglerna i livsmedelslagstiftningen.

Hygien och lokal

Köket och andra utrymmen som du använder för verksamheten ska uppfylla uppfylla kraven för livsmedelslokaler. Ytor som kommer i kontakt med livsmedel ska till exempel vara i gott skick och vara lätta att rengöra. Privata livsmedel, och privat hantering av livsmedel, ska gå att skilja från verksamhetens.

Se också reglerna för livsmedelslokaler i privata bostäder i förordning (EG) nr 852/2004.

Behöver du tillstånd?

Du kan behöva anmäla din verksamhet för registrering hos livsmedelskontrollen på miljöförvaltningen. Det beror på hur omfattande verksamheten är.

Är det en restaurang beror det på hur ofta du serverar betalande gäster. Miljöförvaltningens bedömning är att du inte behöver anmäla verksamheten som livsmedelsföretag om du tar emot en handfull betalande gäster i samband med din egen middag eller om du tar emot betalande matgäster högst en gång i månaden.

Rör det sig om en mer omfattande verksamhet bör du kontakta miljöförvaltningen för att ta reda på om du ska registrera verksamheten.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Livsmedel, hotell och restaurang

Catering Hotell Livsmedelsproducenter Restauranger

Uppdaterad