En kastrull står på en platta på en spis.

Livsmedelsverksamhet i hemmet

Du får driva ett livsmedelsföretag i ditt hem om du kan driva verksamheten på ett hygieniskt sätt och följa reglerna i livsmedelslagstiftningen.

Hygien och lokal

Du ska se till att köket och andra utrymmen som du använder för verksamheten uppfyller kraven för livsmedelslokaler. Ytor som kommer i kontakt med livsmedel ska till exempel vara i gott skick och vara lätta att rengöra. Privata livsmedel, och privat hantering av livsmedel, ska gå att skilja från verksamhetens.

Se också reglerna för livsmedelslokaler i privata bostäder i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, bilaga II, kapitel III.

Behöver du tillstånd?

Om du behöver tillstånd eller inte för din livsmedelsverksamhet beror på hur omfattande verksamheten är.

Är det en restaurang beror det på hur ofta du serverar betalande gäster. Miljöförvaltningen bedömer att om du tar emot en handfull betalande gäster i samband med din egen middag eller om du tar emot betalande matgäster högst en gång i månaden behöver du inte anmäla verksamheten som livsmedelsföretag. 

Rör det sig om en mer omfattande verksamhet bör du kontakta miljöförvaltningen och stämma av om du ska registrera verksamheten.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Livsmedel, hotell och restaurang

Catering Hotell Livsmedelsproducenter Restauranger

Uppdaterad