Ansök om nytt serveringstillstånd för alkohol

För att sälja alkohol behöver du i de flesta fall ansöka om serveringstillstånd.

För att få servera spritdrycker, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck måste du i de flesta fall ha ett serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdrycker mot betalning.

Ägarens kunskap och serveringslokalens lämplighet

När du ansöker om serveringstillstånd gör Stockholms stad en omfattande utredning om dig som ägare och serveringslokalen. Det gör vi innan vi fattar beslut om tillstånd. 

Handläggningstid

Ansökningar och anmälningar tar olika lång tid att handlägga. Om vi får in alla dokument fort går det fortare att handläggare. Eftersom vi skickar frågor på remiss till exempelvis Polismyndigheten och Skatteverket måste vi också respektera dessa myndigheters handläggningstider. Handläggningstiden gäller från när ansökan eller anmälan är komplett.

Du ansöker om tillstånd genom vår e-tjänst eller ansökningsblankett.

Firmatecknare kan utse ett ombud som hjälper till med ansökan.

Fullmakt för ombud (pdf)

Handläggningstid: 3 månader
Avgift och betalning: 12 000 kronor, faktureras.

Ansökningsblankett

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten eller slutet sällskap (pdf)

Hjälp av ombud

Firmatecknare kan utse ett ombud som hjälper till med ansökan.

Fullmakt för ombud (pdf)

Dokument som du ska bifoga ansökan

Serveringsstället (restaurangen)

 1. Undertecknat hyreskontrakt eller arrendeavtal, inklusive alla bilagor. Vid andrahandsuthyrning krävs även ett godkännande från hyresvärden alternativt fastighetsägaren.
 2. Ritning i A4-format. Serveringsytan ska vara markerad på ritningen. Om du samtidigt ansöker om uteservering ska även denna yta vara markerad på ritningen. Ange om uteserveringen är på en innergård. När du markerar serveringsytan ska olämpliga serveringsområden såsom toaletter och kök uteslutas.
 3. Ange hur många som får vistas i lokalen. Om du får ha fler än 50 personer ska du skicka in en beskrivning av brandskydd (anvisningar för detta finns i blankettsetet för ansökan).

Köksutrustning, mat- och dryckesutbud

 1. Meny (över mat- och dryckesutbud). Om det finns en särskild nattmeny som gäller efter klockan 23.00 ska även den bifogas.
 2. Beskrivning av hur ni tillagar det som står på menyn. Görs allt i ett kök på plats.
 3. Anmälan om registrering av livsmedelshantering och beskrivning av livsmedelshantering. Den här anmälan ska göras några veckor innan du ska börja servera mat. Anmälan görs till miljöförvaltningen om registrering av livsmedelshantering i serveringslokalen och gäller registrering på den sökande/nya ägaren och inte på eventuell tidigare ägare eller liknande. Bifoga anmälan och den beskrivning av livsmedelshanteringen som du lämnat till miljöförvaltningen.

Verksamhet och inriktning

Beskrivning av verksamheten. Berätta hur du tänkt driva din restaurang och vilka tankar du har bakom er affärsidé. Några exempel:

 1. Dag- och kvällstid, till exempel lunchrestaurang, pub, gourmetrestaurang, nattklubb.
 2. Öppettider. Ange tider och om det gäller vardag och/eller helger.
 3. Underhållning. Kommer du ha underhållning som till exempel levande musik, trubadur, konserter eller dans.

Servering av alkohol (serveringsansvariga)

 1. Förteckning över de personer som du utsett till serveringsansvariga, med namn och personnummer. Dessa personer ska ha fyllt 20 år.
 2. Fullmakt för att uppdatera. Bifoga även fullmakt för den som har rätt att uppdatera restaurangens serveringsansvariga.
  Fullmakt för ombud att uppdatera serveringsansvarig (pdf)

Restaurangrapport (uppskattad försäljning)

 1. Uppskattad försäljning. Ange hur mycket du räknar med att sälja under ett år. Formulär för detta finns med i ansökningsblanketten.

Lämplighet och kunskap

 1. Redogörelse för konkurs. Om någon av företrädarna för bolaget varit inblandad i en konkurs ska en förvaltarberättelse och en personlig redogörelse för omständigheterna kring konkursen skickas med ansökan. Förvaltarberättelse kan du få från konkursförvaltaren.
 2. Redovisa kunskaper. Om bolaget har ett gällande serveringstillstånd (i Stockholm eller annan kommun) ska du bifoga tillståndsbeviset. Om bolaget inte har serveringstillstånd måste du göra ett kunskapsprov i alkohollagen. Om du har gjort kunskapsprovet någon gång under de senaste fem åren och fått godkänt, kan du istället visa upp det provet. Du bokar provtillfälle tillsammans med din handläggare.
 3. Det är alltid bra om din personal har, eller kommer att gå, STAD-utbildning. Vid senare serveringstider, efter klockan 01.00, är det ett krav att ha STAD-utbildad personal.
  Utbildning i Ansvarsfull alkoholservering, STAD:s webbplats
  Chefsutbildning – fokus alkohol och drogfrågor, STAD:s webbplats

Finansiering av restaurangköp eller bolag

 1. Köpeavtal. Det ska vara undertecknat av både köpare och säljare. Skicka också in eventuella bilagor.
 2. Finansieringsplan. Du måste kunna visa varifrån pengarna kommer som du har använt till att köpa din restaurang eller bolag. För att göra det ska du fylla i en finansieringsplan. Av finansieringsplanen ska kostnad för köp av rörelsen, ombyggnadskostnad och övriga finansieringsbehov framgå.
  Mall för finansieringsplan (pdf)
 3. Redovisning av pengarna. Du ska i detalj redovisa flödet av pengarna inklusive pengarnas ursprung bakåt i tiden. Här är några exempel på vilka dokument det kan vara:
  Lån från bank – bifoga lånehandling och kontoutdrag som visar att pengarna gått in på ditt konto.
  Eget sparade – bifoga kontoutdrag som visar ditt sparande, inklusive pengarnas ursprung bakåt i tiden.
  Lån från privatperson – bifoga kontoutdrag från både dig och den du har lånat pengarna av. Kontoutdragen ska visa sparandet samt överföringar, inklusive pengarnas ursprung bakåt i tiden. Långivarens personnummer ska också finnas med eftersom vi behöver kontrollera deras lämplighet.
  Pengar från bryggeri – bifoga avtalet samt handling som visar utbetalning från bryggeriet. Av kontoutdraget ska det framgå vem som är kontoinnehavare.
 4. Redovisning av betalning. Du måste också visa att pengarna förts över till den som sålt verksamheten. När du betalt säljaren ska du skicka in kontoutdrag som visar att pengarna betalats ut. Du ska även skicka in kontoutdrag eller kvittens som visar att säljaren fått pengarna. Av kontoutdraget ska det framgå vem som är kontoinnehavare.

Ägarförhållanden

Du ska skicka in dokument som styrker ägarförhållandet i bolaget. Beroende på vilken typ av bolag du har ska du skicka in olika dokument.

Aktiebolag

 • Aktiebok eller senaste bolagsstämmoprotokoll.
 • Om aktierna i bolaget ägs av annat bolag ska du skicka in aktiebok eller senaste bolagsstämmoprotokoll även för det bolaget. Det måste framgå vem slutligen äger aktierna. Du ska också skicka in en organisationsskiss som visar hur bolagen ägs.

Handelsbolag eller Kommanditbolag

 • Bolagsavtal som visar hur andelarna i bolaget är fördelade samt delägarnas rättigheter och skyldigheter.
 • Om ett annat bolag äger ditt bolag, ska du skicka in en organisationsskiss samt dokument som visar vem som är ägare till bolagen.

Förening

 • Stadgar och styrelseprotokoll.

Handläggningstid: Cirka 3 månader.
Avgift och betalning: 12 000 kronor, faktureras.

Ansökningsblankett

Ansökan om stadigvarande cateringtillstånd till slutet sällskap (pdf)

Hjälp av ombud

Firmatecknare kan utse ett ombud som hjälper till med ansökan.

Fullmakt för ombud (pdf)

Dokument som du ska bifoga ansökan

Serveringsstället (restaurangen)

 1. Hyreskontrakt eller arrendeavtal. Vid andrahandsuthyrning krävs även ett godkännande från hyresvärden alternativt fastighetsägaren.
 2. Ritning i A4-format över köket.

Köksutrustning, mat- och dryckesutbud

 1. Meny över mat- och dryckesutbud.
 2. Anmälan om registrering av livsmedelshantering och beskrivning av livsmedelshantering. Den här anmälan ska göras några veckor innan du ska börja servera mat. Anmälan görs till miljöförvaltningen om registrering av livsmedelshantering i serveringslokalen och gäller registrering på den sökande/nya ägaren och inte på eventuell tidigare ägare eller liknande. Bifoga anmälan och den beskrivning av livsmedelshanteringen som du lämnat till miljöförvaltningen.

Verksamhet och inriktning

 1. Beskrivning av verksamheten.

Servering av alkohol (serveringsansvariga)

 1. Förteckning över de personer som du utsett till serveringsansvariga, med namn och personnummer. Dessa personer ska ha fyllt 20 år. 
 2. Fullmakt för att uppdatera. Bifoga även fullmakt för de som har rätt att uppdatera restaurangens serveringsansvariga.
  Fullmakt för ombud att uppdatera serveringsansvarig (pdf)

Restaurangrapport (uppskattad försäljning)

 1. Uppskattad försäljning. Ange hur mycket du räknar med att sälja under ett år. Formulär för detta finns med i ansökningsblanketten.

Lämplighet och kunskap

 1. Redogörelse för konkurs. Om någon av företrädarna för bolaget varit inblandad i en konkurs ska en förvaltarberättelse och en personlig redogörelse för omständigheterna kring konkursen skickas med ansökan. Förvaltarberättelse kan du få från konkursförvaltaren.
 2. Redovisa kunskaper. Om bolaget har ett gällande serveringstillstånd i Stockholm eller annan kommun ska du bifoga tillståndsbeviset. Om bolaget inte har serveringstillstånd måste du göra ett kunskapsprov i alkohollagen. Om du har gjort kunskapsprovet någon gång under de senaste tre åren och fått godkänt, kan du istället visa upp det provet. Du bokar provtillfälle tillsammans med din handläggare.

Finansiering av restaurangköp eller bolag

 1. Köpeavtal. Det ska vara undertecknat av både köpare och säljare. Skicka också in eventuella bilagor.
 2. Finansieringsplan. Du måste kunna visa varifrån pengarna kommer som du har använt till att köpa din restaurang eller bolag. För att göra det ska du fylla i en finansieringsplan. Av finansieringsplanen ska kostnad för köp av rörelsen, ombyggnadskostnad och övriga finansieringsbehov framgå.
  Mall för finansieringsplan (doc)
 3. Redovisning av pengarna. Du ska i detalj redovisa flödet av pengarna, inklusive pengarnas ursprung bakåt i tiden. Här är några exempel på vilka dokument det kan vara:
  Lån från bank. Bifoga lånehandling samt kontoutdrag som visar att pengarna gått in på ditt konto.
  Eget sparade. Bifoga kontoutdrag som visar ditt sparande, inklusive pengarnas ursprung bakåt i tiden.
  Lån från privatperson. Bifoga kontoutdrag från både dig och den du har lånat pengarna av. Kontoutdragen ska visa sparandet samt överföringar, inklusive pengarnas ursprung bakåt i tiden. Långivarens personnummer ska också finnas med eftersom vi behöver kontrollera deras lämplighet. 
  Pengar från bryggeri. Bifoga avtalet samt handling som visar utbetalning från bryggeriet. Av kontoutdraget ska det framgå vem som är kontoinnehavare. 
 4. Redovisning av betalning. Du måste också visa att pengarna förts över till den som sålt verksamheten. Du måste visa att pengarna förts över till den som sålt verksamheten. När du betalt säljaren ska du skicka in kontoutdrag som visar att pengarna betalats ut. Du ska även skicka in kontoutdrag eller kvittens som visar att säljaren fått pengarna. Av kontoutdraget ska det framgå vem som är kontoinnehavare.

Handläggningstid: 1–3 månader.
Avgift och betalning: 12 000 kronor, faktureras.

Ansökningsblankett

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för gemensam serveringsyta (pdf)

Hjälp av ombud

Firmatecknare kan utse ett ombud som hjälper till med ansökan.

Fullmakt för ombud (pdf)

Dokument som du ska bifoga ansökan

Redovisa samtliga bolag

 1. Du ska redovisa alla bolag som ansöker om det gemensamma tillståndet. För att ansökan ska vara giltig måste alla bolag skriva under ansökan.

Ritning i A4-format

 1. Den gemensamma serveringsytan ska vara markerad på ritningen. Om du samtidigt ansöker om uteservering ska även denna yta vara markerad på ritningen. När du markerar serveringsytan ska olämpliga serveringsområden såsom toaletter och kök uteslutas.

Servering av alkohol vid enstaka tillfälle

Om du under en begränsad tid ska servera alkohol mot betalning kan du behöva ansöka om tillfälligt serveringstillstånd.

Tillsynsavgift

Varje år betalar du vanligtvis en tillsynsavgift för ditt serveringstillstånd till Stockholms stad. Avgiften bekostar vårt arbete med tillsyn och inspektion. Avgiftens storlek är baserad på försäljningen som du redovisar i restaurangrapporten. 

Därför höjs vissa avgifter kopplade till serveringstillstånd i år

Antalet serveringstillstånd, ärenden och nedlagda utredningstimmar kopplade till serveringstillstånd har ökat under de tre senaste åren. Av den anledningen har staden behov av att anställa fler inspektörer och handläggare.

Avgifterna som företagen betalar kopplade till serveringstillstånd ska motsvara de kostnader som staden har för arbetet enligt självkostnadsprincipen. För att den fortsatt ska kunna gälla behöver avgifterna höjas från och med den 1 januari 2024.

Vilka avgifter justeras?

Det är avgifterna för tillsyn som höjs samt en avgift för anmälan om ändrade ägarförhållanden eller förändringar i styrelse.

Vad går de ökade intäkterna till?

Avgiftsförändringarna ökar intäkterna för socialnämnden som hanterar serveringstillstånden. De ökade resurserna går till att anställa de inspektörer och handläggare som behövs för att klara stadens åtaganden och säkerställa en god service till tillståndshavare.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid

Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang

Catering Hotell Nattklubbar och livescener Restauranger

Uppdaterad