Tillsynsavgift för serveringstillstånd

Avgiften baseras på uppgifterna som du anger i restaurangrapporten avseende föregående års försäljning av alkoholhaltiga drycker samt serveringstiden. Tillsynsavgiften faktureras under första halvåret och avser hela året.

Avgiften återbetalas inte vid till exempel ägarskifte, denna kostnad görs upp mellan säljare och köpare. Tillsynsavgiften för serveringstillstånd bekostar vårt arbete med tillsyn och inspektion. Avgiften är momsbefriad eftersom tillsynen är myndighetsutövning.

Tillsynsavgiften består av en

 • fast avgift som är lika för servering till allmänheten och till slutna sällskap. För trafikservering utgår en avgift per bolag och en avgift per trafikerad linje
 • rörlig avgift baserad på serveringstiden omfattar tillstånd med serveringstid efter klockan 01.00
 • rörlig avgift baserad på restaurangens omsättning av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker under föregående år. Uppgifterna redovisar du i restaurangrapporten.

Fast årlig avgift för stadigvarande tillstånd

 • Alkoholservering till allmänheten: 2 000 kronor/tillstånd
 • Alkoholservering till slutet sällskap: 2 000 kronor/tillstånd
 • Trafikservering kostnad per bolag: 2 000 kronor/bolag
  samt trafikservering per linje: 1 000 kronor/linje

Rörlig avgift - baserad på serveringstiden

 • Serveringstid till och med klockan 01.00: 0 kronor
 • Serveringstid klockan 01.01–02.00: 2 000 kronor
 • Serveringstid klockan 02.01–03.00: 4 000 kronor
 • Serveringstid klockan 03.01–04.00: 8 000 kronor
 • Serveringstid efter klockan 04.00: 10 000 kronor

Rörlig avgift - baserad på omsättningen

 • Årsomsättning på 0–100 000 kronor: 1 000 kronor
 • Årsomsättning på 100 001–500 000 kronor:  2 000 kronor
 • Årsomsättning på 500 001–1 000 000: 4 000 kronor
 • Årsomsättning på 1 000 001–2 000 000 kronor: 6 000 kronor
 • Årsomsättning på 2 000 001–5 000 000 kronor: 9 000 kronor
 • Årsomsättning på 5 000 001–10 000 000 kronor: 11 000 kronor 
 • Årsomsättning på 10 000 001–15 000 000 kronor: 15 000 kronor
 • Årsomsättning över 15 000 001 kronor: 18 000 kronor

Coronaviruset: Lättnader för det lokala näringslivet

Många verksamheter vittnar om kraftiga intäktsbortfall till följd av coronaviruset. Stockholms stad vidtar nu ett antal åtgärder i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet.

Möjlighet till uppskov för tillsynsavgift

Lättnaderna består bland annat av möjlighet till uppskov av inbetalning av tillsynsavgift. Du som vill ha uppskov för avgifter från socialförvaltningen behöver inte kontakta förvaltningen. Betala fakturan så snart du kan men senast den 31 oktober 2020.

Nattöppna barer och restauranger

I normalfallet villkoras tillstånd att ha öppet efter kl 01 med att restauranger och barer ska ha ordningsvakter i lokalerna från kl 22 och fram till stängning. Mot bakgrund av att restauranger och barer generellt nu har mindre gäster, i kombination med Folkhälsomyndighetens föreskrift från 25 mars om att endast bordsservering tillåts, finns möjlighet för restauranger och barer få lättnader i kravet på ordningsvakter. Socialförvaltningen gör en prövning av varje enskilt ärende.

Du som vill ha förändringar gällande ert villkor om ordningsvakter, mejla följande uppgifter till socialförvaltningen:

 • Uppgifter om serveringsställets namn och adress
 • Antal sittplatser
 • Serveringstid
 • Beskriv hur ni kommer att bedriva verksamheten med bordsservering samt ordning

E-post: tillstandsenheten@stockholm.se

Uppdaterad