Tillsynsavgift för serveringstillstånd

Avgiften baseras på uppgifterna du anger i restaurangrapporten avseende föregående års försäljning av alkoholhaltiga drycker samt serveringstiden. Tillsynsavgiften faktureras under första halvåret och avser hela året.

Avgiften återbetalas inte vid till exempel ägarskifte, denna kostnad görs upp mellan säljare och köpare. Tillsynsavgiften för serveringstillstånd bekostar vårt arbete med tillsyn och inspektion. Avgiften är momsbefriad eftersom tillsynen är myndighetsutövning.

Tillsynsavgiften består av en

 • fast avgift som är lika för servering till allmänheten och till slutna sällskap. För trafikservering utgår en avgift per bolag och en avgift per trafikerad linje
 • rörlig avgift baserad på serveringstiden omfattar tillstånd med serveringstid efter klockan 01.00
 • rörlig avgift baserad på restaurangens omsättning av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker under föregående år. Uppgifterna redovisar du i restaurangrapporten.

Fast årlig avgift för stadigvarande tillstånd

 • Alkoholservering till allmänheten: 3 000 kronor/tillstånd
 • Alkoholservering till slutet sällskap: 3 000 kronor/tillstånd
 • Trafikservering kostnad per bolag: 2 000 kronor/bolag
  samt trafikservering per linje: 1 000 kronor/linje

Rörlig avgift – baserad på serveringstiden

 • Serveringstid till och med klockan 01.00: 0 kronor
 • Serveringstid klockan 01.01–02.00: 2 000 kronor
 • Serveringstid klockan 02.01–03.00: 4 000 kronor
 • Serveringstid klockan 03.01–04.00: 8 000 kronor
 • Serveringstid efter klockan 04.00: 10 000 kronor

Rörlig avgift – baserad på omsättningen

 • Årsomsättning på 0–200 000 kronor: 1 000 kronor
 • Årsomsättning på 200 001–500 000 kronor: 2 000 kronor
 • Årsomsättning på 500 001–1 000 000: 4 650 kronor
 • Årsomsättning på 1 000 001–2 000 000 kronor: 7 500 kronor
 • Årsomsättning på 2 000 001–4 000 000 kronor: 12 500 kronor
 • Årsomsättning på 4 000 001–6 000 000 kronor: 17 500 kronor 
 • Årsomsättning på 6 000 001–8 000 000 kronor: 22 500 kronor
 • Årsomsättning på 8 000 001–10 000 000 kronor: 27 500 kronor
 • Årsomsättning på 10 000 001–20 000 000 kronor: 32 500 kronor
 • Årsomsättning på 20 000 001 och över: 37 500 kronor

Läs även

Uppdaterad