Redovisa försäljning i restaurangrapporten

I början av varje år får du som har stadigvarande serveringstillstånd restaurangrapporten med posten. Senast den 1 mars ska restaurangrapporten vara redovisad hos Folkhälsomyndigheten.

I restaurangrapporten redovisar du föregående års omsättning, inköp och normalpriser av spritdrycker, vin, starköl och annan jäst alkoholdryck. Uppgifterna du redovisar påverkar tillsynsavgiften.

Rapportera förra årets försäljning i restaurangrapporten

Du rapporterar restaurangrapporten till Folkhälsomyndigheten.

Du som har både stadigvarande serveringstillstånd och cateringtillstånd (det står ”Tillredningskök” inom parentes efter serveringsställets namn) på samma serveringsställe behöver registrera två rapporter.

Tillsynsavgift

Varje år betalar du en tillsynsavgift för ditt serveringstillstånd till Stockholms stad. Avgiften bekostar vårt arbete med tillsyn och inspektion. Avgiftens storlek är baserad på omsättningen som du redovisar i restaurangrapporten.

Läs även

Uppdaterad