Tillsyn och inspektion vid alkoholservering

Stockholms stad utför tillsyn över verksamheter som har serveringstillstånd för alkohol. Det gör vi genom tillståndsenheten på socialförvaltningen.

Oftast gör vi tillsyn på serveringsstället under kvällar och nätter. Vi kontrollerar att alkoholserveringen sker på ett ansvarsfullt sätt och att det  serveringsansvarig finns på plats. Det är också viktigt att serveringstiderna och att eventuella villkor följs. Varje år gör vi cirka 4 000 tillsynsbesök på stadens cirka 2 200 serveringsställen.

Inre tillsyn

Det är viktigt att du som tillståndshavare betalar skatter och andra avgifter, och att du lämnar in årsredovisning i tid och utan anmärkning. Vid inre tillsyn gör vi kontroller mot till exempel

  • Skatteverket
  • Kronofogdemyndigheten
  • Bolagsverket.

Förebyggande tillsyn

Vi arbetar med att informera och svara på frågor om vad som gäller enligt alkohollagen. Genom att utbilda och medverka till att det finns kunskaper om vilka regler som gäller undviker vi överträdelser och andra problem.

Läs även

Uppdaterad