Ansöknings- och anmälningsavgifter

Avgiften ska täcka kostnaden för handläggningen av er ansökan. I handläggningen ingår bland annat remisshantering, besök på serveringsstället, beredning av beslutsunderlag och utfärdande av tillståndsbevis.

Handläggningstid

Ansökningar och anmälningar tar olika lång tid att handlägga. Om vi får in alla dokument fort går det också fortare att handlägga. Eftersom vi skickar frågor på remiss till andra myndigheter tar vi även hänsyn till deras handläggningstider. Observera att handläggningstiden gäller från när ansökan eller anmälan är komplett.

Avgifter och handläggningstid

Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan skulle avslås eller återtas. När det gäller avgifter för tillfälliga serveringstillstånd återbetalas dock den del som avser tillsynsavgiften, markerad med *) i prislistan nedan. Under sista rubriken i listan hittar du förklaringar.

Avgift och betalning: 12 000 kronor, faktureras 
Handläggningstid: cirka 3 månader 

Avgift och betalning: 12 000 kronor, faktureras 
Handläggningstid: cirka 3 månader 

Avgift och betalning: 3 000 kronor, faktureras 
Handläggningstid: 1-3 månader 

Avgift och betalning: 12 000 kronor, faktureras
Handläggningstid: 1-3 månader 

Avgift och betalning: 4 000 kr *), faktureras
Handläggningstid: cirka 1 månad 

Avgift och betalning: 5 000 kr *), faktureras
Handläggningstid: cirka 1 månad

Avgift och betalning: 3 000 kronor, faktureras
Handläggningstid: 1-3 månader

Avgift och betalning: 600 kronor. Detta betalas till Plusgiro 3173-2. När tillståndsenheten fått betalningen påbörjas handläggningen.
Handläggningstid: 10 arbetsdagar 

Avgift och betalning: 4 000 kr *), faktureras
Handläggningstid: cirka 1 månad 

Avgift och betalning: 5 000 kr *), faktureras
Handläggningstid: cirka 1 månad 

Avgift och betalning: 1 100 kr *), Betalas till Plusgiro 3173-2
Handläggningstid: 10 arbetsdagar

Avgift och betalning:4 000 kr *), faktureras
Handläggningstid: cirka 1 månad 

Avgift och betalning: 5 000 kr *), faktureras
Handläggningstid: cirka 1 månad 

*) Tillsynsavgift ingår (vid eventuellt avslag på ansökan återbetalas tillsynsavgiften)

  • Tillsynsavgiften för tillfälliga tillstånd till slutna sällskap är 500 kronor.
  • Tillsynsavgiften för tillfälliga tillstånd till allmänheten är 1000 kronor.

 **) Om ett evenemang avser längre period än en månad ska det bedömas utifrån de kriterier som gäller för stadigvarande serveringsverksamhet.

Faktureras

Med Faktureras i tabellen ovan menas att vi skickar en fakturan till sökandebolagets adress när vi mottagit ansökan och därmed påbörjar vi handläggningen av ärendet. Betalningstiden är 10 dagar.

Betalas till Plusgiro 3173-2

Med Betalas till Plusgiro 3173-2 i tabellen ovan menas att bolaget betalar avgiften direkt till plusgirot (utan faktura) i samband med att ansökan skickas till tillståndsenheten. Vi prövar inte ansökan förrän avgiften är inkommen till plusgirot. Ange organisationsnummer, datum för servering och serveringsställets namn.

Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan skulle avslås eller återtas. När det gäller avgifter för tillfälliga serveringstillstånd återbetalas dock den del som avser tillsynsavgiften, markerad med *) i prislistan ovan.

Anmälningsavgifter och handläggningstid

En del anmälningar innebär att vi måste skicka remisser och göra prövningar av bolag och individer och dessa kostar därför. En del anmälningar gäller enklare frågor och dessa är avgiftsfria.

Avgift och betalning: kostnadsfritt.
Handläggningstid: 10 arbetsdagar.

Avgift och betalning: 7 500 kronor, faktureras.
Handläggningstid: cirka 6 månader.

För ändring av ägarförhållanden på flera tillstånd, se rubrik "Anmälan om ändrat ägandeförhållande i bolag eller koncern med flera serveringstillstånd".

Avgift och betalning: Kostnadsfri.
Handläggningstid: Ingen.

Avgift och betalning: Kostnadsfri.
Handläggningstid: Ingen.

Avgift och betalning: Kostnadsfri.
Handläggningstid: Ändringen gäller när tillståndsenheten mottagit anmälan.

Avgift och betalning: Kostnadsfri
Handläggningstid: Ingen

Avgift och betalning: Kostnadsfri.
Handläggningstid: Ingen.

Avgift och betalning: 2000 kronor
Handläggningstid: Ingen.

Avgift och betalning: 1000 kronor
Handläggningstid: Ingen

Om anmälningarna inkommer vid ett och samma tillfälle tas full avgift ut. Den avgiften är 7500 kronor. 

Därefter tillkommer en avgift för respektive serveringstillstånd. Den avgiften är 1000 kronor. 

Exempel: Om du ändrar ägarförhållanden för tre serveringstillstånd vid samma tillfälle blir summan 9500 kronor.  

Uppdaterad