Ansöknings- och anmälningsavgifter

Under 2022 tas inga avgifter ut med anledning av coronaviruset, men i normala fall tar vi ut en avgift som ska täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I handläggningen ingår bland annat remisshantering, besök på serveringsstället, beredning av beslutsunderlag och utfärdande av tillståndsbevis.

Handläggningstid

Ansökningar och anmälningar tar olika lång tid att handlägga. Om vi får in alla dokument fort går det fortare att handläggare. Eftersom vi skickar frågor på remiss till bland andra Polismyndigheten och Skatteverket måste vi också respektera dessa myndigheters handläggningstider. Handläggningstiden gäller från när ansökan eller anmälan är komplett.

Avgifter och handläggningstid

Inga avgifter tas ut under 2022 med anledning av coronaviruset.

Avgift och betalning: Under 2022 tas inga avgifter ut för ansökan om serveringstillstånd med anledning av coronaviruset.
Handläggningstid: cirka 3 månader 

Avgift och betalning: Under 2022 tas inga avgifter ut för ansökan om serveringstillstånd med anledning av coronaviruset.
Handläggningstid: cirka 3 månader 

Avgift och betalning: Under 2022 tas inga avgifter ut för ansökan om serveringstillstånd med anledning av coronaviruset.
Handläggningstid: 1-3 månader.

Avgift och betalning: Under 2022 tas inga avgifter ut för ansökan om serveringstillstånd med anledning av coronaviruset.
Handläggningstid: 1-3 månader.

Avgift och betalning: Under 2022 tas inga avgifter ut för ansökan om serveringstillstånd med anledning av coronaviruset.
Handläggningstid: cirka 1 månad. 

Avgift och betalning: Under 2022 tas inga avgifter ut för ansökan om serveringstillstånd med anledning av coronaviruset.
Handläggningstid: cirka 1 månad.

Avgift och betalning: Under 2022 tas inga avgifter ut för ansökan om serveringstillstånd med anledning av coronaviruset.
Handläggningstid: 1-3 månader.

Avgift och betalning: Under 2022 tas inga avgifter ut för ansökan om serveringstillstånd med anledning av coronaviruset.
Handläggningstid: 10 arbetsdagar.

Avgift och betalning: Under 2022 tas inga avgifter ut för ansökan om serveringstillstånd med anledning av coronaviruset.
Handläggningstid: cirka 1 månad 

Avgift och betalning: Under 2022 tas inga avgifter ut för ansökan om serveringstillstånd med anledning av coronaviruset.
Handläggningstid: cirka 1 månad. 

Avgift och betalning: Under 2022 tas inga avgifter ut för ansökan om serveringstillstånd med anledning av coronaviruset.
Handläggningstid: 10 arbetsdagar.

Avgift och betalning: Under 2022 tas inga avgifter ut för ansökan om serveringstillstånd med anledning av coronaviruset.
Handläggningstid: cirka 1 månad.

Avgift och betalning: Under 2022 tas inga avgifter ut för ansökan om serveringstillstånd med anledning av coronaviruset.
Handläggningstid: cirka 1 månad.

Anmälningsavgifter och handläggningstid

En del anmälningar innebär att vi måste skicka remisser och göra prövningar av bolag och individer och dessa kostar därför. En del anmälningar gäller enklare frågor och dessa är avgiftsfria.

Avgift och betalning: kostnadsfritt.
Handläggningstid: 10 arbetsdagar.

Avgift och betalning: 12 000 kronor, faktureras.
Handläggningstid: cirka 6 månader.

Avgift och betalning: 4 000 kronor, faktureras.
Handläggningstid: cirka 6 månader.

Avgift och betalning: kostnadsfri.
Handläggningstid: -

Avgift och betalning: kostnadsfri
Handläggningstid: -

Avgift och betalning: kostnadsfri.
Handläggningstid: Ändringen gäller när tillståndsenheten mottagit anmälan.

Avgift och betalning: kostnadsfri
Handläggningstid: -

Avgift och betalning: kostnadsfri
Handläggningstid: -

Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan skulle avslås eller återtas.

Uppdaterad