Ansöknings- och anmälningsavgifter

Avgiften ska täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I handläggningen ingår bland annat remisshantering, besök på serveringsstället, beredning av beslutsunderlag och utfärdande av tillståndsbevis.

Handläggningstid

Ansökningar och anmälningar tar olika lång tid att handlägga. Om vi får in alla dokument fort går det fortare att handläggare. Eftersom vi skickar frågor på remiss till tex Polismyndigheten och Skatteverket måste vi också respektera dessa myndigheters handläggningstider. Handläggningstiden gäller från när ansökan eller anmälan är komplett.

Avgifter och handläggningstid

Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan skulle avslås eller återtas.

Avgift och betalning: 12 000 kronor, faktureras 
Handläggningstid: cirka 3 månader 

Avgift och betalning: 12 000 kronor, faktureras
Handläggningstid: cirka 3 månader 

Avgift och betalning: 3 000 kronor, faktureras.
Handläggningstid: 1-3 månader.

Avgift och betalning: 12 000 kronor, faktureras.
Handläggningstid: 1-3 månader.

Avgift och betalning: 4 000 kronor *), faktureras.
Handläggningstid: cirka 1 månad. 

Avgift och betalning: 5 000 kronor *), faktureras.
Handläggningstid: cirka 1 månad.

Avgift och betalning: 3 000 kronor, faktureras.
Handläggningstid: 1-3 månader.

Avgift och betalning: 600 kr, betalas till pg 3173-2. När tillståndsenheten fått betalningen påbörjas handläggningen.
Handläggningstid: 10 arbetsdagar.

Avgift och betalning: 4 000 kr *), faktureras
Handläggningstid: ca 1 månad 

Avgift och betalning: 5 000 kronor *), faktureras
Handläggningstid: cirka 1 månad. 

Avgift och betalning: 1 100 kronor *), Betalas till pg 3173-2.
Handläggningstid: 10 arbetsdagar.

Avgift och betalning:4 000 kronor *), faktureras.
Handläggningstid: cirka 1 månad.

Avgift och betalning: 5 000 kronor *), faktureras.
Handläggningstid: cirka 1 månad.

Anmälningsavgifter och handläggningstid

En del anmälningar innebär att vi måste skicka remisser och göra prövningar av bolag och individer och dessa kostar därför. En del anmälningar gäller enklare frågor och dessa är avgiftsfria.

Avgift och betalning: kostnadsfritt.
Handläggningstid: 10 arbetsdagar.

Avgift och betalning: 12 000 kronor, faktureras.
Handläggningstid: cirka 6 månader.

Avgift och betalning: 4 000 kronor, faktureras.
Handläggningstid: cirka 6 månader.

Avgift och betalning: kostnadsfri.
Handläggningstid: -

Avgift och betalning: kostnadsfri
Handläggningstid: -

Avgift och betalning: kostnadsfri.
Handläggningstid: Ändringen gäller när tillståndsenheten mottagit anmälan.

Avgift och betalning: kostnadsfri
Handläggningstid: -

Avgift och betalning: kostnadsfri
Handläggningstid: -

Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan skulle avslås eller återtas.

Uppdaterad