Ansök om tillfällig servering av alkohol

Du behöver ett tillfälligt serveringstillstånd om du under en begränsad tid ska servera alkohol, till exempel vid en festival eller till ett slutet sällskap.

Tillstånd under en begränsad period

Du som saknar serveringstillstånd kan ansöka om tillfälligt tillstånd för alkoholservering under en begränsat period. Du kan ansöka om tillfälligt tillstånd för

 • Servering till allmänheten som ibland även kallas för festivaltillstånd. Ett sådant tillstånd gäller för servering i max 30 dagar i följd
 • Servering till slutet sällskap gäller för ett datum i taget.

Ansök om serveringstillstånd

Du ansöker om serveringstillstånd genom vår e-tjänst eller ansökningsblankett.

Firmatecknare kan utse ett ombud som hjälper till med ansökan.

Fullmakt för ombud (pdf)

Handläggningstid: 1 månad.

Avgiften är baserad på antal dagar. Du får en faktura som ska betalas inom 30 dagar. Om du får avslag på din ansökan återbetalar vi den del som avser tillsynsavgiften.

 • 1-3 dagar: 4 000 kronor (inklusive 1 000 kronor i tillsynsavgift)
 • 4-30 dagar: 5 000 kronor (inklusive 1 000 kronor i tillsynsavgift)

Om evenemanget omfattar fler dagar än 30 dagar utreds ansökan som en stadigvarande serveringsverksamhet.

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (pdf)

Dokument som du ska bifoga ansökan

Serveringsstället (serveringsytan)

 1. Undertecknat avtal eller kontrakt som visar dispositionsrätt till serveringslokalen/ytan. Om uteserveringen är på allmän mark ska du söka tillstånd från Polismyndigheten om att använda offentlig mark. Om uteserveringen är på privat mark måste du ha tillstånd från markägaren för att använda marken.
  Polisens information om tillstånd på offentlig plats, polisens webbplats 
 2. Ritning i A4-format. Serveringsytan ska vara markerad på ritningen. 

Köksutrustning, mat- och dryckesutbud

 1. Meny över mat- och dryckesutbudet.

Verksamhet och inriktning

 1. Avtal med arrangören för evenemanget.
 2. Beskrivning av evenemanget.

Servering av alkohol (serveringsansvariga)

 1. Förteckning över de personer som du utsett till serveringsansvariga, med namn och personnummer. Dessa personer ska ha fyllt 20 år. 

Kunskap

 1. Redovisa kunskaper. Om bolaget har ett gällande serveringstillstånd i Stockholm eller annan kommun ska du bifoga tillståndsbeviset. Om bolaget inte har serveringstillstånd måste du göra ett kunskapsprov i alkohollagen. Om du har gjort kunskapsprovet någon gång under de senaste tre åren och fått godkänt, kan du istället visa upp det provet. Du bokar provtillfälle tillsammans med din handläggare.

Ägarförhållanden

 1. Du ska skicka in dokument som styrker ägarförhållandet i bolaget. Beroende på vilken typ av bolag du har ska du skicka in olika dokument.

Aktiebolag

 • Aktiebok eller senaste bolagsstämmoprotokoll.
 • Om aktierna i bolaget ägs av annat bolag ska du skicka in aktiebok eller senaste bolagsstämmoprotokoll även för det bolaget. Det ska framgå vem som slutligen äger aktierna. Du ska också skicka in en organisationsskiss som visar hur bolagen ägs.

Handelsbolag eller Kommanditbolag

 • Bolagsavtal som visar hur andelarna i bolaget är fördelade samt delägarnas rättigheter och skyldigheter.
 • Om ett annat bolag äger ditt bolag, ska du skicka in en organisationsskiss samt dokument som visar vem som är ägare till bolagen.

Föreningar

 • Stadgar och styrelseprotokoll.

Handläggningstid: cirka 10 arbetsdagar. Skicka in din ansökan 10 arbetsdagar innan den tillfälliga serveringen äger rum.
Avgift och betalning:1 100 kr *, Betalas till plusgiro 3173-2

Ansökningsblankett

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap (pdf)

Regler för tillfällig alkoholservering till slutna sällskap

 1. Ansökan kan endast omfatta ett tillfälle per ansökan och beviljas för högst tio gånger per år och sökande. Om det är återkommande evenemang ska du istället ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd.
 2. En och samma lokal kan användas högst tio gånger per år för tillfällig serveringsverksamhet.

Dokument som du ska bifoga ansökan

Firmateckningsrätt

 1. Du ska skicka in handlingar som visar vem som har rätt att teckna firman i bolaget/föreningen/ansökningsärendet. Om du skickar in ansökan som privatperson behöver du inte styrka någon firmateckningsrätt.

Beskrivning av verksamhet

 1. Beskriv evenemanget på ett sådant sätt att det framgår vilket sällskap ansökan gäller och på vilket sätt det är ett slutet sällskap.

Redovisning av kunskaper

 1. Om du söker tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap mer än en gång måste du visa att du har kunskaper i alkohollagen. Det innebär att du vid en andra ansökan ska göra ett kunskapsprov och behöver vara ute i god tid.

Handläggningstid: cirka 10 arbetsdagar. Skicka in din ansökan 10 arbetsdagar innan den tillfälliga serveringen äger rum.
Avgift: Baseras på antal dagar provsmakningen sker, och faktureras.

 • Organisationsnummer.
 • Datum för servering.
 • Serveringsställets namn.

Avgift för tillstånd 1–3 dagar: 4 000 kronor
Avgift för tillstånd i fyra dagar eller fler: 5 000 kronor

Ansökningsblankett

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för provsmakning av alkoholdrycker till allmänheten (pdf)

Dokument som du ska bifoga ansökan

Serveringsyta/lokal

 1. Dispositionsrätt till serveringslokalen/ytan. Om uteserveringen är på allmän mark ska du ansöka om tillstånd från Polismyndigheten om att få använda offentlig mark. Om uteservering är på privat mark måste du ha tillstånd från markägaren för att använda marken.
 2. Ritning i A4-format. Serveringsytan ska vara markerad på ritningen.

Dryckesutbud

 1. Meny över dryckesutbudet.

Evenemang, verksamhet och inriktning

 1. Avtalet med arrangören för evenemanget.
 2. Beskrivning av evenemanget.
 3. Redovisning av hur gästerna ska betala.

Dryckesutbud

 1. Meny över de drycker som serveras.

Servering av alkohol

 1. Redovisning för hur ordning och nykterhet ska säkerställas vid provsmakningstillfället.

Ägarförhållande

 1. Du ska skicka in dokument som styrker ägarförhållandet i bolaget. Beroende på vilken typ av bolag du har ska du skicka in olika dokument.

Aktiebolag

 • Aktiebok eller senaste bolagsstämmoprotokoll.
 • Om aktierna i bolaget ägs av annat bolag ska du skicka in aktiebok eller senaste bolagsstämmoprotokoll även för det bolaget. Det ska framgå vem som är den slutliga ägaren till aktierna. Du ska också skicka in en organisationsskiss som visar hur bolagen ägs.

Handelsbolag eller Kommanditbolag

 • Bolagsavtal som visar hur andelarna i bolaget är fördelade samt delägarnas rättigheter och skyldigheter.
 • Om ett annat bolag äger ditt bolag, ska du skicka in en organisationsskiss samt dokument som visar vem som är ägare till bolagen.

Föreningar

 • Stadgar och styrelseprotokoll.

Tillfällig ändring i ett befintligt alkoholtillstånd

Du som har stadigvarande serveringstillstånd kan vid något tillfälle behöva längre serveringstid eller önskar göra en annan tillfällig ändring. Då behöver du ansöka om:  

Förtydligande om tillfälligt tillstånd för alkohol

Du behöver tillfälligt tillstånd för alkoholservering om du

 • bjuder in till en fest och annonsera i sociala medier, via flyers eller i tidningar, eftersom festen då är öppen för allmänheten
 • inte vet vilka personer som kommer på festen (de inbjudna har inget gemensamt mer än att de är bjudna till samma fest) 
 • tar en entréavgift för att komma in samt tar betalt för alkoholen för att gå med vinst.

Du behöver inte tillstånd för alkoholservering om

 1. serveringen avser ett enstaka tillfälle till i förväg bestämda personer, till exempel bröllop eller födelsedagsfest
 2. serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 3. serveringen sker i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker (till exempel läsk, lättöl, mjölk, te och vatten).

Samtliga tre punkter måste vara uppfyllda för att tillfälligt serveringstillstånd inte krävs.

Slutet sällskap har något gemensamt

Slutet sällskap innebär att deltagarna har någon form av gemensamt intresse utöver den aktuella tillställningen. Det kan till exempel vara en förening eller en annan sammanslutning. Du som arrangör ska i förväg känna till vilka personer som är inbjudna.  

Har du serveringstillstånd för slutet sällskap får du inte släppa in oanmälda gäster medan tillställningen pågår. 

Stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap

Har du en restaurangrörelse som på beställning serverar olika slutna sällskap kan du ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd med festvåningsrättighet. Även en förening, personalgrupp eller liknande kan ansöka om stadigvarande serveringstillstånd med klubbrättighet för slutet sällskap.

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid

Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang

Catering Hotell Restauranger

Uppdaterad