Guide

Ansök om tillstånd för alkoholservering

I denna guide får du veta hur du gör för att ansöka om serveringstillstånd av alkohol eller hur du anmäler ändring i ett befintligt alkoholtillstånd.

Ansök eller anmäl samt bifoga dokument

Du kan ansöka om eller anmäla serveringstillstånd via e-tjänsten Serveringstillstånd för alkohol eller genom att fylla i en blankett. Blanketterna hittar du på tillståndssidorna. Du skickar in ansökan via post eller e-post. Adresser finns på blanketterna.

Välj tillstånd som du vill ansöka eller anmäla ändring om:

Bifoga dokument

Till din ansökan eller anmälan ska du i många fall bifoga ett flertal dokument. Du hittar en lista över de dokument som du ska bifoga där du väljer serveringstillstånd som du vill ansöka eller anmäla om.

Din handläggare kontaktar dig om du behöver komplettera med ytterligare information eller dokument.

Ansökningsavgift

Du betalar en avgift för att ansöka om tillstånd och i vissa fall för att göra en ändring. Du hittar uppgift om hur stor avgiften är där du väljer serveringstillstånd som du vill ansöka eller anmäla om. Du behöver betala ansökningsavgiften oavsett om vi godkänner din ansökan eller inte.

Din avgift gör att vi kan handlägga ditt ärende. När vi undersöker om du kan få tillstånd eller inte ingår bland annat att vi

  • besöker serveringsstället
  • bedömer de dokument du har skickat in
  • kontrollerar vissa uppgifter med andra myndigheter
  • gör ett tillståndsbevis om vi godkänner din ansökan.

Beslut

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det skriftligen. I din skriftliga överklagan ska du skriva

  • vilket beslut du överklagar
  • diarienummer
  • beslutsdatum
  • vilken ändring av beslutet som du önskar och en motivering till varför.

När vi fått in alla handlingar sammanställer handläggaren alla omständigheter och förutsättningar i din ansökan. Det är sedan handläggaren, enhetschefen, biträdande enhetschef, en gruppledare eller det politiskt tillsatta tillståndsutskottet som tar beslutet.

Skicka överklagandet till tillståndsenheten senast tre veckor från det att du tog del av beslutet.

När du har fått serveringstillstånd

När du har fått tillstånd för att sälja alkohol är det viktigt att du följer de regler och krav som gäller. Tillståndsenheten gör regelbundet tillsyn där det finns serveringstillstånd.