Kunskap och lämplighet för att servera alkohol

När du ansöker om serveringstillstånd gör Stockholms stad en omfattande utredning innan tillståndet beviljas. Vi kontrollerar både dig som söker tillstånd och serveringslokalens lämplighet.

Restaurangägare ska kunna konkurrera på lika villkor. Därför kontrollerar vi uppgifter med andra myndigheter och andra förvaltningar inom staden som bland annat:

 • Skatteverket
 • Polismyndigheten
 • Kronofogdemyndigheten
 • stadsdelsförvaltningen där lokalen är belägen
 • miljöförvaltningen i Stockholms stad.

Kunskap och lämplighet hos restaurangägaren

För att skapa en trygg och säker restaurangmiljö granskar tillståndsenheten restaurangägarens personliga och ekonomiska lämplighet. Du som ska driva alkoholservering behöver uppfylla följande grundkrav.

 • Du ska ha fyllt 20 år.
 • Du måste vara ekonomiskt skötsam och du får inte vara dömd för brott de senaste åren.
 • Vi utreder personer som har betydande inflytande i verksamheten. Alla personer som kan bestämma i ett bolag bedöms ha betydande inflytande i verksamheten. Det kan till exempel vara en VD, ägare, styrelseledamot, firmatecknare eller aktieägare
 • Även långivare kan kontrolleras för att säkerställa den ekonomiska lämpligheten hos den som lånar ut pengar.  
 • Du ska ha kunskap i alkohollagen. Det innebär att du ska göra kunskapsprovet i alkohollagen och få ett godkänt resultat.

Kunskapsprov i alkohollagen

Alkohollagen kräver att du visar att du har kunskap i alkohollagen. Du visar denna kunskap genom att göra ett prov. I Stockholms stad ingår provet i ansökningskostnaden för serveringstillståndet. Din handläggare kontaktar dig för att boka tid för prov. 

Undantag från att göra kunskapsprov

Du som redan har ett gällande tillstånd för alkoholservering i Stockholms stad eller i en annan kommun behöver inte göra ett till prov. Om du kan uppvisa ett gällande godkänt nationellt kunskapsprov behöver du inte heller göra ett nytt prov. Sedan 1 januari 2021 gäller det nationella kunskapsprovet i fem år. Prov gjorda innan detta datum har en giltighetstid på tre år. 

Säker och trygg serveringslokal

Alkoholserveringen får inte medföra sociala-, nykterhets-, eller ordningsproblem. Om du söker stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ställer vi följande krav på serveringslokalen.

 • Serveringsstället ska vara registrerat som livsmedelsanläggning hos miljöförvaltningen.
 • Du ska kunna servera ett varierat utbud av tillagad mat.
 • Lokalen ska ha tillräckligt med sittplatser.
 • Lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt.

Läs även

Uppdaterad