Människor står utanför en foodtruck.
Foto: Johan Pontén

Livsmedelshantering i foodtruckar

Foodtruckar och annan mobil livsmedelsverksamhet ska registreras hos livsmedelskontrollen på miljöförvaltningen.

Inredning och utrustning ska vara anpassad till den verksamhet som bedrivs i foodtrucken. Om du hanterar oförpackade livsmedel ska det finnas tillgång på kallt och varmt vatten för handtvätt, rengöring och eventuell beredning.

Godkännande/registrering

Foodtruckar och andra mobila livsmedelsverksamheter ska registreras i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs. Om din verksamhet oftast säljer inom Stockholms stad är det här du ska registrera verksamheten.

Det är den som bedriver livsmedelsverksamheten som ska vara registrerad som livsmedelsföretagare. Även om du hyr eller lånar en foodtruck ska du anmäla din verksamhet till miljöförvaltningen. Det räcker alltså inte att själva fordonet är registrerat.

Använder du en lokal för förvaring eller beredning av livsmedel ska du uppge det när du registrerar den mobila verksamheten. Beroende på hur mycket livsmedelsverksamhet som sker i den lokalen kan den också behöva vara registrerad.

Spillvatten

Spillvatten från disk och tvätt får inte släppas ut direkt i naturen. Utsläpp av sådant vatten räknas som miljöfarlig verksamhet. Vattnet ska tas om hand så att det inte skapar problem för miljö eller människor.

Tömma spillvatten

Fetthaltigt vatten får inte tömmas i vanligt avlopp eller i dagvattenbrunnar eftersom det bland annat kan sätta igen vattenlåset på dagvattenbrunnar. Fetthaltigt vatten kan du hantera på något av följande sätt:

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid

Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang

Foodtruckar

Uppdaterad