Gravsättning

Den avlidnes sista viloplats är gravsättningen. Det finns olika alternativ för gravsättning. Vilken gravsättning som finns möjligt att välja varierar för varje kyrkogård. Gravsättning kan ske i minneslund, askgravlund, askgravplats, urngrav och kistgrav.

I Stockholm kan man välja gravplats på de allmänna begravningsplatser som förvaltas av antingen kyrkogårdsförvaltningen eller av Svenska kyrkans församlingar.

Med gravsättning menas

  • nedsättning av kista/stoft eller urna/aska i grav (vilket även inkluderar gravöppning och återfyllning)
  • insättning av urna i urnmur, urnlund och kolumbarium
  • spridning/nedgrävning av aska i minneslund eller annan plats (till exempel till havs).

Gravsättning ingår i begravningsavgiften

Den som vid sitt dödsfall var folkbokförd i Sverige har rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år på allmän eller enskild begravningsplats. Gravsättning bekostas, med vissa reservationer, av begravningsavgiften.

Gravsättning inom och utanför förvaltningsområdet

Gravsättning på allmän eller enskild begravningsplats inom förvaltningsområdet ombesörjs av begravningsplatsens förvaltare.
I Stockholms stad är det kyrkogårdsförvaltningen som är förvaltare av 11 begravningsplatser: Skogskyrkogården, Norra begravningsplatsen, Strandkyrkogården, Sandsborgskyrkogården, Råcksta begravningsplats, Hässelby begravningsplats, begravningsplatserna vid Bromma, Brännkyrka och Spånga kyrka, Galärvarvskyrkogården och Västberga begravningsplats.
Övriga allmänna och enskilda begravningsplatser förvaltas av Svenska Kyrkan, judiska, katolska och andra församlingar och stiftelser.

Gravsättning på allmän eller enskild begravningsplats utanför förvaltningsområdet ombesörjs av huvudmannen eller förvaltaren där.

Webaveny

Med Webaveny kan du boka gravsättning hos kyrkogårdsförvaltningen via webben. För att få tillgång till Webaveny behöver du beställa behörighet till systemet och om du inte redan har även en entreprenörskod. Ladda hem blanketten för beställning av behörighet och manual för Webaveny.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Övriga verksamheter

Begravningsverksamhet

Uppdaterad