Anmäl försäljning av folköl

Du som säljer folköl i butik eller serverar folköl på ett matställe ska anmäla det till staden. På försäljningsstället måste du även sälja livsmedel eller maträtter.

Folköl får endast säljas till personer som har fyllt 18 år. Om dina anställda bryter mot reglerna är det du som ägare som är ansvarig. Med folköl menas öl med en alkoholhalt som är högre än 2,25 volymprocent men max 3,5 volymprocent.

  • För att få sälja folköl i butik måste du även sälja livsmedel i butiken. Lokalen måste vara godkänd för livsmedelsverksamhet. 
  • För att få servera folköl i ett matställe behöver du även servera mat. Matstället måste vara godkänd för livsmedelsverksamhet.
  • På försäljningsstället eller i närheten av lokalen får det inte uppstå bråk eller stök som är kopplat till försäljningen. 
  • Påtagligt berusade personer måste lämna lokalen.

Egenkontrollprogram

När du ska sälja folköl behöver du upprätta ett egenkontrollprogram som du skickar till oss tillsammans med anmälan om försäljning. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. 

Anmäl försäljning av folköl

Du måste anmäla försäljning av folköl till oss innan den påbörjas. Har ditt försäljningsställe serveringstillstånd för alkohol behöver du inte anmäla försäljning av folköl. 

Anmäl försäljningen till den kommun där försäljningsstället har sin gatuadress.

Handläggningstid: cirka 14 arbetsdagar.

Anmäl försäljning

Anmälan om detaljhandelsförsäljning, servering eller internetförsäljning av folköl (pdf)

Bifoga dokument till anmälan

Till din anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram. Du kan skriva ett eget kontrollprogram eller använda vår mall som förslag.

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl (pdf)

Avgift

Det är kostnadsfritt att anmäla. Du betalar årligen en försäljningsavgift. Första året betalar du avgiften i samband med din anmälan.

När du upphör med försäljning av folköl är du skyldig att meddela oss.

Avanmäl försäljning av folköl (pdf)

Försäljningsavgift

Du betalar årligen en försäljningsavgift. Avgiften täcker kommunens arbete med tillsyn och inspektion. Fakturan skickas ut i början av året.

Försäljningsavgift 

  • Försäljningsavgiften för folköl är: 2 950 kronor/år

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid

Evenemang

Uppdaterad