Anmäl försäljning av folköl

Du som säljer folköl i butik eller serverar folköl på ett matställe ska anmäla det till staden. På försäljningsstället måste du även sälja livsmedel eller maträtter.

Folköl får endast säljas till personer som har fyllt 18 år. Om dina anställda bryter mot reglerna är det du som ägare som är ansvarig. Med folköl menas öl med en alkoholhalt som är högre än 2,25 volymprocent men max 3,5 volymprocent.

  • För att få sälja folköl i butik måste du även sälja livsmedel i butiken. Lokalen måste vara godkänd för livsmedelsverksamhet. 
  • För att få servera folköl i ett matställe behöver du även servera mat. Matstället måste vara godkänd för livsmedelsverksamhet.
  • På försäljningsstället eller i närheten av lokalen får det inte uppstå bråk eller stök som är kopplat till försäljningen. 
  • Påtagligt berusade personer måste lämna lokalen.

Egenkontrollprogram

När du ska sälja folköl behöver du upprätta ett egenkontrollprogram som du skickar till oss tillsammans med anmälan om försäljning. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. 

Anmäl försäljning av folköl

Du måste anmäla försäljning av folköl till oss innan den påbörjas. Om ditt försäljningsställe har serveringstillstånd för alkohol behöver du inte anmäla försäljning av folköl. 

Du gör din anmälan till den kommun där försäljningsstället har sin gatuadress.

Handläggningstid: cirka 14 arbetsdagar

Gör din anmälan 

Försäljning av folköl (pdf, 76 kB, nytt fönster)

Bifoga dokument till anmälan

Till din anmäla ska du även bifoga anmälan om egenkontrollprogram. Du kan skriva ett eget kontrollprogram eller använda vår mall som förslag.

Egenkontrollprogram för folköl (pdf, 518 kB, nytt fönster)

Beslut

När försäljningsstället är registrerat får du ett registreringsbevis tillsammans med åldersdekaler med posten.

Avgift

Det är kostnadsfritt att anmäla. Årligen betalar du en försäljningsavgift. Första året betalar du avgiften i samband med din anmälan.

Avanmäl försäljning av folköl

När du upphör med försäljning av folköl är du skyldig att meddela oss.

Avanmäl försäljning av folköl (pdf, 25 kB, nytt fönster)

Försäljningsavgift folköl

Årligen betalar du en försäljningsavgift som täcker kommunens arbete med tillsyn och inspektion. Fakturan skickas ut i början av året.

Försäljningsavgift 

  • Försäljningsavgiften för folköl är: 2950 kronor/år

Möjlighet till uppskov på tillsynsavgift

Till följd av coronaviruset och sjukdomen covid-19 drabbas flera näringar hårt i Stockholms stad. Många verksamheter, inte minst inom besöksnäringen och små till medelstora företag, vittnar om kraftiga intäktsbortfall. Stockholms stad vidtar därför ett antal åtgärder i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet.

Coronaviruset: Lättnader för det lokala näringslivet

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Handel
Bensinstationer Butiker Kiosker

Kultur, nöje och fritid
Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang
Foodtruckar Hotell Kaféer Restauranger

Uppdaterad