Boka tillfällig torghandelsplats

Tillfälliga torghandelsplatser gör det enklare att bedriva torghandel under en begränsad tid för till exempel privatpersoner, skolklasser, föreningar och andra verksamheter.

På stadens tillfälliga torghandelsplatser har du möjlighet att bedriva torghandel vid ett eller flera begränsade tillfällen. Tillfälliga torghandelsplatser finns på 42 platser runt om i staden.

Med de tillfälliga torghandelsplatserna vill staden främja försäljningen av närproducerade varor och mat från småskaliga producenter. Platserna kommer även underlätta för privatpersoner, skolklasser, föreningar och andra verksamheter att bedriva tillfällig försäljning.

Så bokar du en tillfällig torghandelsplats

I december 2023 lanserades Torgportalen som är stadens nya bokningssystem för tillfälliga torghandelsplatser. I Torgportalen kan du

• boka och betala för tillfälliga torghandelsplatser
• hantera bokningar
• se vad som säljs på de olika torgen runt om i staden.

Betalning sker via betalkort eller Swish. Du loggar in i Torgportalen via e-legitimation.

Torgportalen

Du som har skyddad identitet ska inte boka din plats via Torgportalen. Ta istället kontakt med trafikkontoret via e-post så får du hjälp med ditt ärende.

E-post: torgportalen@stockholm.se

Bokningsregler

• Du kan boka max 29 dagar per kalenderkvartal.
• Du kan endast boka en plats per dag.
• Du kan boka en plats på flera eller samma torg olika dagar.

Ett kalenderkvartal är perioderna

 • 1 januari–31 mars
 • 1 april–30 juni
 • 1 juli–30 september
 • 1 oktober–31 december

Avbokning

Du kan avboka din plats upp till fyra dagar innan det bokade tillfället kostnadsfritt via Mina sidor i Torgportalen. Om avbokningen inte sker minst fyra hela dagar innan bokat tillfälle debiteras du hela avgiften. Platser som bokas mindre än fyra dagar inpå bokat tillfälle återbetalas inte vid avbokning.

Regler och tider för försäljning, lastning och lossning

Du får sälja olika typer av varor på de tillfälliga torghandelsplatserna. Det är även tillåtet att sälja mat men tillagning av mat från grunden på plats tillåts inte.

Tider för försäljning

Du får sälja varor på en tillfällig torghandelsplats under följande tider:

 • Måndag–fredag, 08.00–19.00
 • Lördag–söndag eller annan helgdag, 08.00–17.00

Etablering och avetablering

Avlastning av varor som ska säljas på den tillfälliga torghandelsplatsen får bara ske mellan 07.00–09.30.

Du får inte lasta eller lasta av varor, stånd, vagnar, torgutrustning eller skräp på följande tider:

 • Måndag–fredag, 09.30–18.30
 • Lördag–söndag eller annan helgdag, 08.00–17.00

Försäljning

Du får sälja olika typer av varor på de tillfälliga torghandelsplatserna. Det är även tillåtet att sälja mat men tillagning av mat från grunden på plats tillåts inte.

Utrustning

Varor ska säljas från ett eget bord.

Skötsel

Du som har bokat en tillfällig torghandelsplats är ansvarig för att utrustning och skräp är borta från torget senast en timme efter försäljningstidens slut.

Alla regler som gäller för tillfällig torghandel regleras i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Stockholms kommun.

El

Eftersom tillståndet för en tillfällig torghandel bara gäller en kortare tidsperiod erbjuder inte staden el i anslutning till platserna.

Hyresavgift

De tillfälliga torghandelsplatserna delas upp i taxorna innerstad och ytterstad. Taxorna indexregleras och höjs från och med 1 januari 2024.

Innerstad

Hyresavgift innerstad: 670 kronor per dag.

Torghandelsplatser innerstad:

 • Blasieholmstorg
 • Bysistorget
 • Ekehjelmstorget
 • Hötorget
 • Kristinehovsgatan
 • Mariatorget
 • Medborgarplatsen
 • Narvavägsallén
 • Storängstorget
 • Valhallavägsallén
 • Vintertullstorget 

Ytterstad

Hyresavgift ytterstad: 340 kronor per dag.

Torghandelsplatser ytterstad:

 • Bandhagsplan
 • Björkhagsplan
 • Blackebergsplan
 • Bredängstorget
 • Bromstens plan 
 • Dalens Allé
 • David Helldéns torg
 • Fruängsgången
 • Gubbängstorget
 • Husby vid Husbyparken
 • Högdalsplan
 • Kista torg
 • Kärrtorpsplan
 • Lagaplan
 • Liljeholmstorget
 • Lumatorget
 • Riksdalertorget
 • Råcksta torg
 • Rågsvedstorget
 • Sibeliusgången
 • Skarpnäck 
 • Stieg Trenters torg
 • Sätratorget
 • Tallkrogen
 • Telefonplan
 • Tenstaplan
 • Vårbergsparken 
 • Vällingbyplan
 • Årsta torg
 • Äppelvikstorget
 • Östbergatorget

Övriga tillstånd

Du kan behöva andra tillstånd för verksamheten. Det är ditt ansvar att se till att alla tillstånd som kan behövas finns och kan uppvisas på plats samt att följa tillämplig lagstiftning gällande verksamheten.

Om du avser att sälja livsmedel som frukt och grönt, ska du anmäla verksamheten till livsmedelskontrollen för registrering hos miljöförvaltningen. Tillsyn att detta efterlevs genomförs av miljöförvaltningen.

Karta och skiss över de tillfälliga torghandelsplatserna

I den här kartan kan du se på vilka platser det finns tillfälliga torghandelsplatser. Genom att klicka på nålen ser du hur många platser som finns på varje torg och hur stor varje plats är. 

Du kan även se skisser över handelsplatserna för att se mer exakt placering.

Skiss över tillfälliga torghandelsplatser (pdf)

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Handel

Torghandel

Uppdaterad