Boka tillfällig torghandelsplats

Tillfälliga torghandelsplatser gör det enklare att bedriva torghandel under en begränsad tid för till exempel privatpersoner, skolklasser, föreningar och andra verksamheter.

På stadens tillfälliga torghandelsplatser har du möjlighet att bedriva torghandel vid ett eller flera begränsade tillfällen. Tillfälliga torghandelsplatser finns på 42 platser runt om i staden.

Med de tillfälliga torghandelsplatserna vill staden främja försäljningen av närproducerade varor och mat från småskaliga producenter. Platserna kommer även underlätta för privatpersoner, skolklasser, föreningar och andra verksamheter att bedriva tillfällig försäljning.

Så bokar du en tillfällig torghandelsplats

För att boka en plats ringer du stadens kontaktcenter på telefonnummer 08-508 270 99. Ange platsen och perioden du vill boka.

De olika platserna du kan boka hittar du i kartan längst ned på den här sidan.

Bokningsregler

Du kan boka en plats som minst en dag och som mest 29 dagar per kalenderkvartal. Bokar du fler dagar än en behöver de inte bokas direkt efter varandra.

Du kan endast boka en plats per dag. Du kan boka en plats på olika torg men inte samma dag.

Du som inte har bokat en plats tidigare kan boka dagar i nuvarande kvartal eller nästkommande kvartal. Men inte båda samtidigt.

Du som har en pågående bokning kan boka tider i nästkommande kvartal när det nuvarande kvartalet är slut.

Ett kalenderkvartal är perioderna:

  • 1 januari–31 mars
  • 1 april–30 juni
  • 1 juli–30 september
  • 1 oktober–31 december

Avbokning

Du kan avboka din plats upp till fyra dagar innan din bokning. Avbokningen är kostnadsfri. Om du inte avbokar debiteras avgiften.

Regler och tider för försäljning, lastning och lossning

Du får sälja olika typer av varor på de tillfälliga torghandelsplatserna. Det är även tillåtet att sälja mat men tillagning av mat från grunden på plats tillåts inte.

Tider för försäljning

Du får sälja varor på en tillfällig torghandelsplats under följande tider:

  • Måndag–fredag, 08.00–19.00
  • Lördag–söndag eller annan helgdag, 08.00–17.00

Etablering och avetablering

Avlastning av varor som ska säljas på den tillfälliga torghandelsplatsen får bara ske mellan 07.00–09.30.

Du får inte lasta eller lasta av varor, stånd, vagnar, torgutrustning eller skräp på följande tider:

  • Måndag–fredag, 09.30–18.30
  • Lördag–söndag eller annan helgdag, 08.00–17.00

Försäljning

Du får sälja olika typer av varor på de tillfälliga torghandelsplatserna. Det är även tillåtet att sälja mat men tillagning av mat från grunden på plats tillåts inte.

Utrustning

Varor ska säljas från ett eget bord.

Skötsel

Du som har bokat en tillfällig torghandelsplats är ansvarig för att utrustning och skräp är borta från torget senast en timme efter försäljningstidens slut.

Alla regler som gäller för tillfällig torghandel regleras i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Stockholms kommun.

El

Eftersom tillståndet för en tillfällig torghandel bara gäller en kortare tidsperiod erbjuder inte staden el i anslutning till platserna.

Övriga tillstånd

Du kan behöva andra tillstånd för verksamheten. Det är ditt ansvar att se till att alla tillstånd som kan behövas finns och kan uppvisas på plats samt att följa tillämplig lagstiftning gällande verksamheten.

Om du avser att sälja livsmedel som frukt och grönt, ska du anmäla verksamheten till livsmedelskontrollen för registrering hos miljöförvaltningen. Tillsyn att detta efterlevs genomförs av miljöförvaltningen.

Karta och skiss över de tillfälliga torghandelsplatserna

I den här kartan kan du se på vilka platser det finns tillfälliga torghandelsplatser. Genom att klicka på nålen ser du hur många platser som finns på varje torg och hur stor varje plats är. 

För att boka kontaktar du stadens Kontaktcenter på telefonnummer 08-508 270 99. Ange platsen och perioden du vill boka.

Du kan också se skisser över handelsplatserna för att se mer exakt placering.

Skiss över tillfälliga torghandelsplatser (pdf)

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Handel

Torghandel

Uppdaterad