Anmäl försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Från och med den 1 augusti 2022 gäller lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Det innebär att du behöver anmäla din försäljning till oss.

Detta gäller även för dig som sålt produkterna innan, och har tillstånd för att sälja tobaksvaror.

Anmäl innan försäljningen börjar

Försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter ska anmälas till oss innan den påbörjas. Om försäljningen sker genom gränsöverskridande distansförsäljning ska den även registreras hos Folkhälsomyndigheten. Du ska anmäla försäljningen till den kommun där försäljningsstället har sin gatuadress.

Regler för försäljning

Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas till någon som har fyllt 18 år. Du som försäljare är skyldig att försäkra sig om att köparen har rätt ålder. Produkterna ska förvaras på ett sätt som gör att det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även om produkterna säljs via till exempel en automat, webbhandel eller på liknande sätt. Om dina anställda bryter mot reglerna är du som ägare ansvarig.

  • Med tobaksfria nikotinprodukter avses en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion.
  • Med detaljhandel menas försäljning till konsumenter.
  • Ett försäljningsställe är ett fysiskt försäljningsställe eller en webbplats för detaljhandel.
  • Ett fysiskt försäljningsställe är en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för detaljhandel.

Egenkontrollprogram

När du ska sälja tobaksfria nikotinprodukter behöver du skriva ett egenkontrollprogram som du skickar till oss tillsammans med anmälan om försäljning. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. I egenkontrollprogrammet ska du beskriva vilka rutiner verksamheten har för att följa lagen.

Årlig försäljningsavgift

Du betalar årligen en försäljningsavgift som täcker kommunens arbete med tillsyn och inspektion. Kostnaden är 3400 kronor.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Livsmedel, hotell och restaurang

Nattklubbar och livescener

Uppdaterad