Sälja varor från fordon på offentlig plats

Du behöver söka polistillstånd för att sälja varor från fordon på offentlig plats. Exempel på fordon är cykel, moped, liten lastbil och foodtruck.

Villkor för användning av offentlig plats

Blir din ansökan godkänd utfärdar polisen ett polistillstånd. Till polistillståndet följer en bilaga med villkor och regler för att använda offentlig plats. 

Villkoren ser olika ut beroende på vad du ansökt om att använda platsen till, men de kan innehålla bestämmelser om etableringens utformning, säkerhet, städning, transporter, återställning med mera.

Avgift

Polisen tar en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen. Avgiften tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Zonavgifter

Vilken avgift du ska betala beror på vilken zon platsen finns i. Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter.

870 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Avgiften beräknas enligt nedan:

  • A-zon – 44 kronor per kvadratmeter och dygn
  • B-zon – 35 kronor per kvadratmeter och dygn
  • C-zon – 25 kronor per kvadratmeter och dygn
  • D-zon – 20 kronor per kvadratmeter och dygn
  • För halvt dygn, det vill säga 12-timmarsperiod, debiteras halv avgift
  • Minimiavgift för ovanstående 200 kronor

För serveringsyta i anslutning till försäljning från fordon beräknas avgiften enligt nedan:

  • A-zon – 7 kronor per kvadratmeter och dygn
  • B-zon – 5 kronor per kvadratmeter och dygn
  • C-zon – 4 kronor per kvadratmeter och dygn
  • D-zon – 2 kronor per kvadratmeter och dygn

Uppdaterad