Avgifter för att använda offentlig plats

Polisen tar en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen. Avgiften tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Vilken avgift du ska betala beror på vilken zon platsen finns i. Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter.

870 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Avgiften beräknas enligt nedan:

  • A-zon – 44 kronor per kvadratmeter och dygn
  • B-zon – 35 kronor per kvadratmeter och dygn
  • C-zon – 25 kronor per kvadratmeter och dygn
  • D-zon – 20 kronor per kvadratmeter och dygn
  • För halvt dygn, det vill säga 12-timmarsperiod, debiteras halv avgift
  • Minimiavgift för ovanstående 200 kronor

För serveringsyta i anslutning till försäljning från fordon beräknas avgiften enligt nedan:

  • A-zon – 7 kronor per kvadratmeter och dygn
  • B-zon – 5 kronor per kvadratmeter och dygn
  • C-zon – 4 kronor per kvadratmeter och dygn
  • D-zon – 2 kronor per kvadratmeter och dygn

Information med anledning av covid-19

Om du av någon anledning inte vill eller kan nyttja din upplåtna plats är det viktigt att du återkallar ditt tillstånd, för att faktureringen ska stoppas.

Du kan återkalla ditt tillstånd för en kortare period eller helt. För att återkalla ditt tillstånd gör du detta genom att kontakta polisen. Glöm inte att ange polistillståndets ärendenummer i mailet. 

E-post: ekonomi.upplatelser.tk@stockholm.se

Har du frågor kring betalning eller fakturafrågor kontaktar du Trafikkontoret enklast via e-post. För att ditt ärende ska kunna hanteras behöver vi fakturanummer, personnummer eller organisationsnummer. 

E-post: ekonomi.upplatelser.tk@stockholm.se

Samlad information om stöd till företagare har tagits fram av verksamt.se. 

Uppdaterad