Sälja varor från fordon på offentlig plats

Du behöver söka polistillstånd för att sälja varor från fordon på offentlig plats. Exempel på fordon är cykel, moped, liten lastbil och foodtruck.

Villkor vid användning av offentlig plats för försäljning (pdf, 82 kB, nytt fönster)

Avgifter för att använda offentlig plats

Polisen tar en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen. Avgiften tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Vilken avgift du ska betala beror på vilken zon platsen finns i. Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter.

Avgiftszoner för användning av offentlig plats

700 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Avgiften beräknas enligt nedan:

  • A-zon – 44 kronor per kvadratmeter och dygn
  • B-zon – 35 kronor per kvadratmeter och dygn
  • C-zon – 25 kronor per kvadratmeter och dygn
  • D-zon – 20 kronor per kvadratmeter och dygn
  • För halvt dygn, det vill säga 12-timmarsperiod, debiteras halv avgift
  • Minimiavgift för ovanstående 200 kronor

För serveringsyta i anslutning till försäljning från fordon beräknas avgiften enligt nedan:

  • A-zon – 7 kronor per kvadratmeter och dygn
  • B-zon – 5 kronor per kvadratmeter och dygn
  • C-zon – 4 kronor per kvadratmeter och dygn
  • D-zon – 2 kronor per kvadratmeter och dygn

Uppdaterad