Hög berusning på hälften av krogarna

Publicerad:

Över hälften av besökta krogar hade för berusade gäster när Stockholms stad och polisen genomförde tillsyn under lönehelgen. Samtidigt klarade en tredjedel av krogarna sig helt utan anmärkning.

Tillsyn genomfördes helgen 24–25 maj i centrala Stockholm på 61 krogar. Två nattklubbar stack ut och fick allvarligare anmärkningar. 22 krogar fick inte någon anmärkning alls. 

Tillsynen av krogar och nattklubbar sker regelbundet och görs ofta gemensamt av polisen och tillståndsenheten på socialförvaltningen i Stockholms stad. Vid tillsynerna tittas det bland annat på om personal sköter alkoholservering på ett ansvarsfullt sätt. Man tittar på berusningsnivåer, ålder på gästerna och om det är någon pågående brottslighet. 

– Tillsynerna och arbetet handlar om att människor ska kunna festa säkert. Krogmiljön ska vara en trygg miljö både för gäster och personal. Med hög påverkan av alkohol eller narkotika ökar risken både för att begå brott och för att utsättas, säger Patrick Widell, kommissarie vid polisen i region Stockholm. 

Hög berusning på hälften av krogarna

Av de 61 krogarna och nattklubbarna där tillsyn skedde under lönehelgen fick över 60 procent anmärkningar vilket är något mer än snittet för hur resultatet brukar se ut. Tre krogar fick anmärkningar om bristande brandsäkerhet, sex krogar angående att de ej avvisat synbart narkotikapåverkade gäster och 31 fick anmärkning gällande berusningsnivå och för misstänkt överservering till gäster.

Två nattklubbar stack ut, en på Södermalm och en i centrala Stockholm. På klubben på Södermalm var en gäst kraftigt berusad och 20 märkbart påverkade. På klubben på Norrmalm var en gäst kraftigt berusad och 17 märkbart påverkade. 

När gäster är märkbart berusade ska de inte serveras mer alkohol utan avvisas från krogen. Vid märkbar berusning ska de också nekas inträde. 

– På många ställen var gästerna för berusade, men samtidigt kunde vi konstatera att gästerna hade åldern inne och att krogarna verkar göra bra ålderskontroller vid inträde, säger Patrick Widell.  

– Ett levande och rikt restaurang- och nattliv är viktigt för en storstad som Stockholm, men det måste vara tryggt och ske under ordnade former. Lagen ställer därför höga krav på både personlig och ekonomisk lämplighet för att få servera alkohol, och om kraven inte uppfylls återkallar vi tillstånden. Att vi gör gemensam tillsyn med polisen är ett mycket viktigt verktyg för oss i kampen mot oseriösa eller rentav olagliga verksamheter, säger Lotta Persson, chef för tillståndsenheten på socialförvaltningen i Stockholms stad.