Dispens från kravet på att förpackningar ska skiljas från sitt innehåll

Ansök om dispens genom att fylla i formuläret. Tänk på att:

  • Det är endast verksamheter som kan ansöka om dispens.
  • En avgift tas ut för nedlagd handläggningstid vid dispensansökan enligt gällande taxa.

Ansökan om dispens för förpackningar

* Obligatorisk uppgift

Bifoga bilagor för en snabbare handläggning

Bifoga gärna bilagor som utförda utredningar eller bild över verksamhetens lokalutrymmen.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad