Aktuellt

Nyheter

november 2020

Många företag som restauranger och hotell har drabbats hårt ekonomiskt i pandemins spår. Därför har Stockholms stad beslutat att betala tillbaka årets tillsynsavgifter för alkoholtillstånd.

oktober 2020

Känner du till byggnader i Stockholms stad med underspänd takkonstruktion? Stockholms stad söker tips på byggnader där konstruktionen används.

augusti 2020

Järvaområdet är planerat med trygghet i fokus. För att invånarna ska kunna röra sig tryggt till och från lekplatser, skolor, centrum och kollektivtrafik så korsar gång och cykelbanorna aldrig ...

juli 2020

Den 15 juli 2020 öppnar Starta eget Stockholm – en tjänst där du som vill starta företag i Stockholm kan få kostnadsfri rådgivning under din företagsstart.

juni 2020

Företagare ska ha möjlighet att påverka stadens näringslivsarbete och utvecklingen i olika stadsdelar. Därför bjuder staden in till företagsdialoger mellan staden och det lokala näringslivet.