Ansökan om dispens från utsortering av matavfall

En dispens är tidsbegränsad och medges endast vid särskilda skäl. Till exempel: platsbrist, dåliga arbetsmiljöförhållanden eller risk för olägenheter.

Ansökan om tidsbegränsad dispens från utsortering av matavfall

Fyll i formuläret och ange skälet till varför dispens ska medges. Redovisa och motivera vilka alternativ du redan undersökt och varför de inte fungerar.

Du ska även ange hur du planerar att möjliggöra insamlingen av matavfall efter att tiden för dispensen löpt ur. Lägg gärna till bilagor. Du kan endast ansöka om dispens för en fastighet i taget. Äger du flera fastigheter får du göra separata ansökningar.

* Obligatorisk uppgift

Uppgifter om fastighetsägare

Ansökan avser

.

Vilket abonnemang för sophämtning finns idag?

.

Beskriv varför du ansöker om dispens

Beskriv hur du planerar att sortera ut matavfall efter att ansökningsperioden gått ut.

Bifoga bilagor för en snabbare handläggning

Bifoga bilder inifrån soputrymmet, bild på fasad från gatan (som visar porten genom vilken sophämtning sker) och bild över transportvägen mellan gatan och soputrymmet. Skicka även bild på alternativa placeringar för matavfallskärl om du avser att placera kärl på en annan plats framöver.

Svarsbekräftelse

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad