Tack för din ansökan

Vi har mottagit din ansökan. Vår handläggningstid är cirka 2 veckor.

Har du frågor under handläggningstiden är du välkommen att skicka ett e-post till torgplats@stockholm.se.

Uppdaterad