Anmälan av hygienverksamhet

Här anmäler du yrkesmässig hygienisk behandling. När vi tagit emot din anmälan kommer en handläggare att kontakta dig för att boka in en inspektion.

  • Här anmäler du yrkesmässig hygienisk behandling som akupunktur, tatuering, piercing, fotvård. När vi tagit emot din anmälan blir du kontaktad av en handläggare för att boka in en inspektion.
  • Anmäl senast sex veckor innan du planerar att starta din verksamhet. Tänk på att om ni är flera som delar lokal så måste var och en skicka in en egen anmälan.
  • Behöver du söka bygglov kontakta stadsbyggnadskontoret.
  • Kontakta oss om du behöver använda pappersblankett så skickar vi den till dig.

Anmäl din verksamhet

* Obligatorisk uppgift

Verksamhet

Beskrivning av verksamheten

Anmälan avser*
Typ av hygienisk behandling*
Bedrivs flera verksamheter i samma lokal?*
Finns handtvättställ i behandlingsrum?
Finns utslagsvask?
Befintlig ventilation

Firma/Fakturamottagare

Till anmälan ska bifogas

En ritning som visar en översikt av lokalen. Den behöver inte vara i exakt skala utan det går bra att rita upp hur lokalen ser ut. Markera var handtvättställ, toalett, städutrymme, utslagsvask och eventuell plats för rengöring av utrustning är placerade.

Skriftliga rutiner för följande områden:

• Beskrivning av hygienrutiner innan, under och efter behandling.

• Beskrivning över hur du rengör instrument och utrustning.

• Vilka frågor du ställer till kunden om eventuella sjukdomar och mediciner som kan påverka behandlingen samt eventuellt efterbehandlingsråd.

Bifoga filer

Om du bifogar flera filer måste du ladda upp dem samtidigt.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad