Operatörsbyte av köldmedier

På den här sidan gör du operatörsbyte av din köldmedieanläggning.

  • Det är först när vi har fått in anmälan om operatörsbyte till miljöförvaltningen som vi kan ändra i våra register.
  • Det är den som är operatör den 1 januari som är skyldig att betala den årliga avgiften samma år.

Operatörsbyte av köldmedieanläggning

* Obligatorisk uppgift

Anläggning

Gäller*

Datum för överlåtelse

Tidigare verksamhetsutövare/operatör

Ny verksamhetsutövare/operatör

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad