Informera om cistern ur bruk

Du måste meddela miljöförvaltningen när du tar cistern ur bruk. När du gjort det skickar vi en bekräftelse inom sex veckor.

Cistern och rörledning som inte används ska du tömma och rengöra. Du bör sedan antingen ta bort cisternen eller fylla den med sand, alternativt annat lämpligt material. Det är viktigt att du tar bort eller plomberar påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag.

Tillsynsavgift

Vi tar ut en tillsynsavgift för handläggning enligt kommunfullmäktiges taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet. Det betyder att ni kommer att få ett beslut om timavgift och en räkning när ärendet avslutas.

Informera om cistern som tagits ur bruk

Skicka uppgifterna till miljöförvaltningen senast i samband med att cisternen tas ur bruk. Kontakta oss om du behöver använda pappersblankett så skickar vi den till dig.

* Obligatorisk uppgift

Cisternägaren

Information om fastigheten

Information om cisternen

Redogörelse av de åtgärder som vidtagits

-
-

Övriga uppgifter

Cisternen är fylld med sand eller annat lämpligt material
Cisternen är tillfälligt avställd
Cisternen är borttagen

Uppgifter om den som tömt och rengjort

Om det finns intyg så bifogar du en kopia.

Nivålarm innehållande kvicksilver

Innehöll nivålarm kvicksilver?

Markföroreningar

Har förorening skett från cistern alternativt tillhörande rörledningar?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad