Guide

Anmäl intresse för att sätta upp nya laddare

Välj en plats

I innerstaden är etablering av nya laddare möjliga på de platser som kartan visar. I ytterstaden finns större möjlighet att själv föreslå nya platser som uppnår givna kriterier.

 • Innerstaden – välj en eller flera fastställda platser som visas i kartan.
 • Ytterstaden – här finns större möjlighet att själv föreslå en plats. Kartan visar exempel på platser i ytterstaden som staden bestämmer över. Den valda platsen ska uppfylla de kriterier som ställs för nya platser.
 • Förberedda platser – det finns platser som har förberetts med ledningsdragning och fundament av Ellevio. Maximalt fyra av dessa platser får vara reserverade av en aktör samtidigt.
 • Ni kan ha totalt 30 platser reserverade samtidigt.

Skicka ansökan

Ladda ner och fyll i intresseanmälan för att etablera nya laddare. Intresseanmälan ska innehålla

 • adress på önskad plats samt tydlig anvisning i karta eller bilder som visar vilken del av gatan och vilka parkeringsplatser som avses
 • vilken typ av laddare som avses
 • måtten på laddaren eller laddarna (normalladdare ska kunna betjäna minst två bilar samtidigt).

Mejla intresseanmälan till intresseanmalanladdare@stockholm.se.

Mall för intresseanmälan (doc)

Som aktör kan ni ha pågående intresseanmälningar för max 30 platser. Fyra av dessa kan avse förberedda platser. En plats motsvarar antingen en laddgata bestående av minst fyra laddare, eller en fristående snabbladdare.

Trafikkontoret bedömer ansökan

Trafikkontoret ser över intresseanmälan. Platser i ytterstaden kan kräva längre tid då de platserna inte är kontrollerade innan. Om förutsättningarna för en plats förändras kan platsen bedömas som olämplig.

När flera aktörer anmäler intresse för samma plats och det inte finns möjlighet att ha två aktörer bredvid varandra prioriteras den anmälan som kommit in först.

Ellevio kopplas in vid godkänd ansökan

Anses platsen för ansökan som lämplig för ny laddplats, förmedlar trafikkontoret kontakt mellan er och en kontaktperson på Ellevio. Tillsammans med Ellevio (som är elnätsleverantör) ska ni gå igenom de önskade platserna ur ett elanslutningsperspektiv.

Nyttjanderättsavtal skrivs med trafikkontoret

Meddela trafikkontoret att ni önskar ett nyttjanderättsavtal genom att mejla intresseanmalanladdare@stockholm.se.

Trafikkontoret skickar då samtliga avtal som krävs för underskrift.

Etablering av den nya laddaren påbörjas

En intresseanmälan är giltig i sex månader efter att projektmötet med Ellevio har hållits. Har inget arbete påbörjats i form av schakttillståndsansökan och TA-plansansökan släpps platsen fri för andra aktörer.

 • Ansök om schakttillstånd.
 • Meddela trafikkontoret att laddplatserna är färdigställda senast tre veckor i förväg.
 • Trafikkontoret skyltar vid platsen och ansvarar för gatuunderhåll och parkeringsövervakning.
 • Rapportera data över hur laddplatserna används kvartalsvis eller halvårsvis till miljöförvaltningen.

Ansökan om schakttillstånd i offentlig platsmark (pdf)