Gravsten eller kors

För samtliga kommunala begravningsplatser i Stockholm finns bestämmelser om hur gravvårdar får se ut. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen om gällande gravvårdsbestämmelser i samband med upplåtelse av gravplats på stadens begravningsplatser.

När anhöriga till den avlidna står inför val av gravplats bör även frågan ställas om önskad gravvård. En gravvård kan vara en gravsten, ett kors eller annan gravanordning. Önskas en speciell gravvård måste gravrättsinnehavaren kontrollera att detta stämmer överens med bestämmelserna för det valda kvarteret på begravningsplatsen. 

Ansökan

För att sätta upp en gravvård i form av gravsten eller annan gravanordning krävs på stadens elva begravningsplatser att kyrkogårdsförvaltningen godkänt en ansökan med tillhörande ritning. Inskription på gravanordningen ska också godkännas. Även ändring eller borttagande av gravanordning eller inskription kräver ett godkännande.

Ansökan rörande gravanordning ska göras av gravrättsinnehavaren och gravvårdsfirmor brukar hjälpa till med detta.

God tid att välja

Det finns inga krav om att gravvård måste finnas på en gravplats eller den ska inskaffas inom viss tid. Gravrättsinnehavaren har därför god tid på sig att välja och ta ställning. Årstid och markförhållanden kan också påverka den tid det tar innan en gravvård kan vara på plats.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Övriga verksamheter

Begravningsverksamhet

Uppdaterad