Begravningstransporter

Vissa transporter bekostas av begravningsavgiften och vissa av dödsboet. Här följer några exempel.

Transport av kista med avliden i Stockholm görs vanligen av en begravningsbyrå och ingår som regel i dödsboets beställning i samband med dödsfall.

Transport av urna med aska - från krematoriet till gravsättning inom verksamhetsområdet - sköts av förvaltningen. Transport av urna utanför verksamhetsområdet hanteras av dödsboet/begravningsbyrån.

Överenskommelse träffas angående kisttransporter inom Stockholms stad samt förbindelsen Stockholm - Norra begravningsplatsen.

Fakturering

Begravningsbyrån fakturerar dödsboet för de transporter som ska betalas av dödsboet. Om förvaltningen varit förrättningshuvudman och transporter ska betalas genom begravningsavgiften är det begravningsbyrån som fakturerar Stockholms kyrkogårdsförvaltning.

Begravningsbyrån fakturerar Stockholms kyrkogårdsförvaltning även i de fall transport skett av en avliden som inte varit folkbokförd i Stockholm.

Stockholms kyrkogårdsförvaltning fakturerar i sin tur folkbokföringshuvudmannen genom begravningsclearingen. Med andra ord ska begravningsbyrån inte fakturera folkbokföringshuvudman för transporter inom ett annat förvaltningsområde.

Exempel: Mor Anna, folkbokförd i Arjeplog, avled på Södersjukhuset, begravningsceremoni i Katarina kyrka, kremering på Skogskrematoriet och gravsättning hemma i Arjeplog.
Då blir det så här: Transport Södersjukhuset - Katarina Kyrka debiteras dödsboet. Transport Katarina Kyrka - Skogskrematoriet debiteras Stockholms kyrkogårdsförvaltning. Transport av urna Skogskrematoriet - Arjeplog debiteras dödsboet.

Finansiering

Transporter som betalas genom begravningsavgiften:

  • kista från bisättning till ceremoni i lokal inom verksamhetsområdet
  • kista från ceremoni till krematorium inom verksamhetsområdet
  • kista från ceremoni till begravningsplats inom verksamhetsområdet
  • urna från krematorium till gravsättning inom verksamhetsområdet.

Transporter som inte betalas genom begravningsavgiften utan av till exempel dödsboet:

  • kista från sjukhus, sjukhem, bostad till bårhus, bisättning eller ceremonilokal
  • kista från bisättning till ceremonilokal utanför verksamhetsområdet.
  • bärare vid kistbegravning (gravsättning som en del i begravningsceremonin)
  • kista och urna för gravsättning utanför verksamhetsområdet.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Övriga verksamheter

Begravningsverksamhet

Uppdaterad