Samlingskarta för mark- och gatuarbete

Samlingskartan redovisar ledningar och andra anordningar som finns under markytan. Du behöver beställa en ny samlingskarta för varje grävarbete för att undvika att skada anordningarna.

Samlingskartan redovisar nästan alla ledningar och andra anordningar under markytan inom gatu- och parkmark. Det som inte visas är sekretessbelagda anläggningar under jord.

Informationen i samlingskartan kommer från olika ledningsägare i Stockholm:

  • Telia Sonera/Skanova
  • trafikkontoret
  • stadsbyggnadskontoret
  • Ellevio
  • Stockholm Exergi AB samägt med Stockholms stad
  • Gasnätet Stockholm AB
  • Stokab
  • Stockholms Hamnar
  • Stockholm Vatten och Avfall.

En juridisk handling – skydd mot eventuella skador

Samlingskartan är en juridisk handling som under en bestämd tidsperiod ger ett skydd mot eventuella skador vid markarbete. Om en ledning eller anordning skadas under markarbetet behöver utförandeansvarig bevisa att arbetet har styrts av en aktuell samlingskarta. Om utförandeansvarig inte kan bevisa det blir bolaget skadeståndsskyldigt.

Om du ska arbeta i stadens ledningstunnlar behöver du följa säkerhets- och ordningsföreskrifterna.

Säkerhets- och ordningsföreskrifter för vistelse och arbete i stadens ledningstunnlar (pdf)

Safety rules and guidelines for admission and work within cable tunnels in the city (pdf)

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag

Övriga verksamheter

Yrkestrafik

Uppdaterad