Teknisk handbok för byggande, drift och underhåll på allmän plats

Teknisk handbok (TH) innehåller regler för byggande, drift och underhåll på allmän plats. Handboken ska användas när bygghandlingar eller avtal upprättas.

Handboken består av åtta delar. Bilagorna hittar du i anslutning till respektive del av handboken. De innehåller bland annat Teknisk handbok-typritningar och ritningsstämplar.

Alla delar i Teknisk handbok finns samlade i ett samlingsdokument. Observera att samlingsdokumentet inte innehåller några bilagor. Dessa hittar du istället i rullisten nedan.

 

Teknisk handbok - samlingsdokument (pdf, nytt fönster)

Teknisk handbok

I ändringshistoriken kan du läsa om vad som ändrats mellan de två senaste upplagorna av Teknisk handbok.

Ändringshistorik (pdf, nytt fönster)

Inledande del som beskriver upplägget i Teknisk handbok.

Del 0: Tillämpning av Teknisk handbok (pdf, nytt fönster)

Del 1 beskriver ritningar, ritningshantering och digitala ritningar.

Teknisk handbok Del 1 - Informationshantering och klassificering (nytt fönster, pdf)

Bilagor

Bilagorna till Teknisk handbok del 1 består av ritningsstämplar och förståelsedokumentation till Armaria. Ritningsstämplar finns i DWG-format. 

Bilaga 1: Dokumentklasser och dokumenttyper (pdf, nytt fönster)

Mall för förståelsedokumentation till Armaria (docx, nedladdning)

Namnrutor i dwg filformat (zip, nedladdning)

Revideringstag till namnrutor i dwg filformat (zip, nedladdning)

 

Del 5 i Teknisk handbok behandlar avstängningar, skyltar och tillstånd med mera.

Del 5: Trafikanordningar (pdf, nytt fönster)

Bilagor

Bilaga 5-1: Typgator (pdf, nytt fönster)

Del 6 av Teknisk handbok behandlar trafiksignaler.

Teknisk handbok Del 6: Trafiksignaler (pdf, nytt fönster)

Bilagor

Bilaga 06.01: Tekniska krav styrapparat och skåp (pdf, nytt fönster)

05.04: Styrteknik styrapparater version 1 (pdf, nytt fönster)

05.05: Anvisningar Pribus (pdf, nytt fönster)

Bilaga 06.02: Tekniska krav lyktor och tryckknappsdetektorer (pdf, nytt fönster)

Bilaga 06.03: Slingdetektorer för trafiksignaltekniska anläggningar (pdf, nytt fönster)

Typritning: Ts4901 Ingjutningsfundament för signalstolpe (pdf, nytt fönster)

Typritning: Ts5307 Stolpmontage markrör (pdf, nytt fönster) 

Typritning Ts5439 Detektorbrunn (pdf, nytt fönster)

Typritning: Ts5452 Placering av reflextape (pdf, nytt fönster)

Typritning Ts5555 Kanon Fundament för signalstolpe (pdf, nytt fönster)

Typritning Ts5587 Princip för anläggning av fundament Ts5555 för signalstolpe (pdf, nytt fönster)

Typritning Ts5923 Kabelbrunn polyeten (pdf, nytt fönster)

Typritning: Ts5971 Montage av fundament för styrskåp (pdf, nytt fönster)

Typritning Ts6060 Stolpplacering (pdf, nytt fönster)

Typritning Ts6074 Kabelbrunn betong (pdf, nytt fönster)

Typritning: Ts6076 Kabelmärkning detektorbrunn (pdf, nytt fönster)

Typritning Ts6136 Anslutning 27-plint i stolpe (pdf, nytt fönster)

Typritning: Ts6137 Kabelbrunn rektangulär D400 (pdf, nytt fönster)

Typritning: Ts6138 Betong (pdf, nytt fönster)

Typritning Ts6139 Aluminiumstolpe (pdf, nytt fönster)

Typritning Ts6140 Anläggning av Ts6138 (pdf, nytt fönster)

Typritningar: Ts6141 Signalstolpe stål 2600mm (pdf, nytt fönster)

Typritning: Ts6142 Aluminiumstolpe stubbe (pdf, nytt fönster)

Blankett - Detektorprotokoll utförande (pdf, nytt fönster)

Blankett - Kontinuitetsprotokoll (pdf, nytt fönster)

Blankett - Provningsprotokoll signalkabel 14 ledare (pdf, nytt fönster)

Blankett - Provningsprotokoll signalkabel 19 (pdf, nytt fönster)

Blankett - Provningsprotokoll signalkabel 27 ledare (pdf, nytt fönster)

Blankett - SAT protokoll (pdf, nytt fönster)

Del 7 i Teknisk handbok behandlar Tekniska anläggningar och installationer.

Teknisk handbok del 7 - Tekniska anläggningar och installationer (pdf, nytt fönster)

Bilagor

Bilaga 1: Markvärme (pdf, nytt fönster)

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag

Övriga verksamheter

Yrkestrafik

Uppdaterad