Teknisk handbok för byggande, drift och underhåll på allmän plats

Teknisk handbok (TH) innehåller regler för byggande, drift och underhåll på allmän plats. Handboken ska användas när bygghandlingar eller avtal upprättas.

Handboken består av åtta delar. Bilagorna hittar du i anslutning till respektive del av handboken. De innehåller bland annat Teknisk handbok-typritningar och ritningsstämplar.

Alla delar i Teknisk handbok finns samlade i ett samlingsdokument. Observera att samlingsdokumentet inte innehåller några bilagor eller typritningar. Dessa hittar du istället i rullisten nedan. Handboken med bilagor uppdateras varje år i mitten av maj.

 

Teknisk handbok – samlingsdokument (pdf)

Teknisk handbok

I ändringshistoriken kan du läsa om vad som ändrats mellan de två senaste upplagorna av Teknisk handbok.

Ändringshistorik (pdf)

Del 1 beskriver ritningar, ritningshantering och digitala ritningar.

Teknisk handbok Del 1 – Informationshantering och klassificering (pdf)

Bilagor

Bilagorna till Teknisk handbok del 1 består av ritningsstämplar och förståelsedokumentation till Armaria. Ritningsstämplar finns i DWG-format. 

Bilaga 1: Dokumentklasser och dokumenttyper (pdf)

Mall för förståelsedokumentation till Armaria (docx, nedladdning)

Namnrutor i dwg-filformat (zip, nedladdning)

Revideringstag till namnrutor i dwg-filformat (zip, nedladdning)

Del 4 i Teknisk handbok behandlar hela byggskedet för belysningsarbeten.

Del 4: Belysning (pdf)

Bilagor

Bilaga 4-1: Cadmanual (pdf)

Bilaga 4-2: Montageinstruktion (pdf)

Bilaga 4-3: F-ritning (pdf)

Del 5 i Teknisk handbok behandlar avstängningar, skyltar och tillstånd med mera.

Del 5: Trafikanordningar (pdf)

Bilagor

Bilaga 5-1: Typgator (pdf)

Del 6 av Teknisk handbok behandlar trafiksignaler.

Teknisk handbok Del 6: Trafiksignaler (pdf)

Bilagor

Bilaga 06.01: Tekniska krav styrapparat och skåp (pdf)

Bilaga 06.02: Tekniska krav lyktor och tryckknappsdetektorer (pdf)

Bilaga 06.03: Slingdetektorer för trafiksignaltekniska anläggningar (pdf)

Bilaga 06.04: Styrteknik styrapparater (pdf)

06.05: Anvisningar Pribus (pdf)

Typritning: Ts4901 Ramfundament för stolpplatta och ram (pdf)

Typritning: Ts5307 Stolpmontage markrör (pdf)

Typritning: Ts5439 Detektorbrunn (pdf)

Typritning: Ts5555 Kanonfundament för signalstolpe (pdf)

Typritning: Ts5587 Princip för anläggning av fundament Ts5555 för signalstolpe och Ts5589 för kompositstolpe (pdf)

Typritning: Ts5588 Princip placering av reflextape (pdf)

Typritning: Ts5589 Kanonfundament för kompositstolpe (pdf)

Typritning: Ts5923 Kabelbrunn polyeten (pdf)

Typritning: Ts5971 Montage av fundament för styrskåp (pdf)

Typritning: Ts6074 Kabelbrunn betong (pdf)

Typritning: Ts6076 Kabelmärkning detektorbrunn (pdf)

Typritning: Ts6136 Anslutning 27-plint i stolpe (pdf)

Typritning: Ts6137 Kabelbrunn rektangulär D400 (pdf)

Typritning: Ts6138 Betong (pdf)

Typritning: Ts6139 Aluminiumstolpe (pdf)

Typritning: Ts6140 Anläggning av Ts6138 (pdf)

Typritning: Ts6141 Signalstolpe stål 2600mm (pdf)

Typritning: Ts6142 Aluminiumstolpe stubbe (pdf)

Typritning: Ts6154 Aluminiumstolpe för kanon (pdf)

Typritning: Ts6157 Kompositstolpe för kanonfundament Ts5589 (pdf)

Blankett – Detektorprotokoll utförande (pdf)

Blankett – Kontinuitetsprotokoll (pdf)

Blankett – Provningsprotokoll signalkabel 14 ledare (pdf)

Blankett – Provningsprotokoll signalkabel 19 (pdf)

Blankett – Provningsprotokoll signalkabel 27 ledare (pdf)

Blankett – SAT protokoll (pdf)

Del 7 i Teknisk handbok behandlar Tekniska anläggningar och installationer.

Teknisk handbok del 7 – Tekniska anläggningar och installationer (pdf)

Bilagor

Bilaga 1: Markvärme (pdf)

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag

Övriga verksamheter

Yrkestrafik

Uppdaterad