Teknisk handbok för byggande, drift och underhåll på offentlig mark

Teknisk handbok (TH) innehåller regler för byggande, drift och underhåll på offentlig mark. Handboken ska användas när bygghandlingar eller avtal upprättas.

Handboken består av sju delar. Bilagorna hittar du i anslutning till respektive del av handboken. De innehåller bland annat Teknisk handbok-typritningar och ritningsstämplar.

Alla delar i Teknisk handbok finns samlade i ett samlingsdokument. Observera att samlingsdokumentet inte innehåller några bilagor. Dessa hittar du istället i rullisten nedan.

Teknisk handbok 2015 (reviderad 2021-06-18) – samlingsdokument (pdf, 7,1 MB, nytt fönster)

Teknisk handbok

Inledande del som beskriver upplägget i Teknisk handbok.

Del 0: Inledning (pdf, 330 kB, nytt fönster)

Del 1 beskriver ritningar, ritningshantering och digitala ritningar.

Del 1: Informationshantering och klassificering (pdf, 1,10 MB, nytt fönster)

Bilagor

Bilagorna till Teknisk handbok del 1 består av ritningsstämplar. Ritningar finns som två olika zip-filer; en för dig som använder AutoCad och en för dig som använder MicroStation Version 8. För att öppna zip-filerna kan du behöva ett program som till exempel WinZip.

Ritningsstämplar för AutoCad (zip, 2,32 MB, nytt fönster)

Ritningsstämplar för MicroStation Version 8 (zip, 1,11 MB, nytt fönster)

Del 5 i Teknisk handbok behandlar avstängningar, skyltar och tillstånd med mera.

Del 5: Trafikanordningar (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Bilagor

Bilaga 1: Typgator (pdf, 450 kB, nytt fönster)

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter
Byggföretag

Övriga verksamheter
Yrkestrafik

Uppdaterad