Teknisk handbok för byggande, drift och underhåll på offentlig mark

Teknisk handbok (TH) innehåller regler för byggande, drift och underhåll på offentlig mark. Handboken ska användas när bygghandlingar eller avtal upprättas.

Handboken består av sju delar. Bilagorna hittar du i anslutning till respektive del av handboken. De innehåller bland annat Teknisk handbok-typritningar och ritningsstämplar.

Alla delar i Teknisk handbok finns samlade i ett samlingsdokument. Observera att samlingsdokumentet inte innehåller några bilagor. Dessa hittar du istället i rullisten nedan.

Teknisk handbok 2015 (reviderad 17 december 2021) - samlingsdokument (pdf, 5,9 MB, nytt fönster)

Teknisk handbok

Inledande del som beskriver upplägget i Teknisk handbok.

Del 0: Inledning (pdf, 193 kB, nytt fönster)

Del 1 beskriver ritningar, ritningshantering och digitala ritningar.

Del 1: Informationshantering och klassificering (pdf, 606 kB, nytt fönster)

Bilagor

Bilagorna till Teknisk handbok del 1 består av ritningsstämplar, leveransplan samt förståelsedokumentation till Armaria. Ritningsstämplar finns i DWG-format. 

Mall för förståelsedokumentation till Armaria (docx, 380 kB, nytt fönster)

Bilaga 1 till förståelsedokumentation: Leveransplan för handlingar till Armaria (docx, 46 kB, nedladdning)

Bilaga 2: Namnrutor i dwg filformat (zip, 712 kB, nedladdning)

 

Del 5 i Teknisk handbok behandlar avstängningar, skyltar och tillstånd med mera.

Del 5: Trafikanordningar (pdf, 949 kB, nytt fönster)

Bilagor

Bilaga 1: Typgator (pdf, 184 kB, nytt fönster)

Del 6 av Teknisk handbok behandlar trafiksignaler.

Del 6: Trafiksignaler (pdf, 230 kB, nytt fönster)

Bilagor

Bilaga 06.01: Tekniska krav styrapparat och skåp (pdf, 900 kB, nytt fönster)

05.04: Styrteknik styrapparater version 1 (pdf, 1,08 MB, nytt fönster)

05.05: Anvisningar Pribus (pdf, 3,1 MB, nytt fönster)

Bilaga 06.02: Tekniska krav lyktor och tryckknappsdetektorer (pdf, 225 kB, nytt fönster)

Bilaga 06.03: Slingdetektorer för trafiksignaltekniska anläggningar (pdf, 187 kB, nytt fönster)

Typritning: Ts4901 Ingjutningsfundament för signalstolpe (pdf, 115 kB, nytt fönster)

Typritning: Ts5307 Stolpmontage markrör (pdf, 129 kB, nytt fönster) 

Typritning: Ts5439 Detektorbrunn (pdf, 135 kB, nytt fönster)

Typritning: Ts5452 Placering av reflextape (pdf, 50 kB, nytt fönster)

Typritning: Ts5555 Fundament för signalstolpe (pdf, 59 kB, nytt fönster)

Typritning: Ts5971 Montage av fundament för styrskåp (pdf, 62 kB, nytt fönster)

Typritning Ts6060 Stolpplacering (pdf, 316 kB, nytt fönster)

Typritning: Ts6061 Anslutning plint i stolpe (pdf, 190 kB, nytt fönster)

Typritning: Ts6074 Kabelbrunn betong (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Typritning: Ts6076 Kabelmärkning detektorbrunn (pdf, 79 kB, nytt fönster)

Typritning: Ts6137 Kabelbrunn rektangulär D400 (pdf, 103 kB, nytt fönster)

Typritning: Ts6138 Betong (pdf, 64 kB, nytt fönster)

Typritning: Ts6139 Aluminiumstolpe (pdf, 107 kB, nytt fönster)

Typritning: Ts6140 Anläggning av Ts6138 (pdf, 84 kB, nytt fönster)

Typritningar: Ts6141 Signalstolpe stål 2600mm (pdf, 112 kb, nytt fönster)

Bilaga: Blankett – Detektorprotokoll Utförande (pdf, 91 kB, nytt fönster)

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag

Övriga verksamheter

Yrkestrafik

Uppdaterad