Bommar

Regler för trafik på Järva

I Stockholms stad är det förbjudet att köra bil, motorcykel och moped på de flesta gångstråk, parkvägar, torg och innergårdar. I Järva finns bommar uppsatta för att förhindra olaglig trafik och öka säkerheten för boende i området.

Bommar med digitala lås

Bommar stoppar olaglig bilkörning och parkering. Med digitala lås kan bara den som måste ta sig fram låsa upp bommarna, som till exempel ambulans, räddningstjänst och vissa arbetsfordon. Kör du på gång- och cykelbanor bryter du mot trafikförordningen och kan straffas med böter. 

Dispens kan utfärdas i särskilda fall. 

Har du inte tillgång till dator finns pappersblanketter att hämta på Medborgarkontoret i Husby, Rinkeby och Tensta.

Vanliga frågor och svar om trafikhindren i Järva

… ska flytta och behöver använda flyttbil?

Din fastighetsägare/värd ansvarar för tillgängligheten till den fastighet du bor i. Kontakta din hyresvärd i god tid innan din flytt för att höra om alternativa flyttvägar och hur du kan göra.
(Om inga andra vägar finns får du ansöka om dispens hos Trafikkontoret).

… har företag och behöver få leveranser till dörren?

Fråga din fastighetsägare eller hyresvärd om vilka andra transportvägar som finns. (Om det inte finns kan du ansöka om dispens hos trafikkontoret läs mer om det nedan).

… ska till min kolonilott?

Du kan parkera på anvisade och skyltade platser i närheten. Så länge det går att bära godset eller transportera det med pirra, vagn, lastcykel eller dylikt så är det så du ska göra. Behöver du söka dispens av särskilda skäl kan du läsa mer om det nedan.

… brukar parkera på gården?

Du kan parkera på de platser som finns anvisade och skyltade: på gata, garage eller parkeringsplatser.

… ska renovera och behöver stora bilar till min port?

Prata med din fastighetsägare eller hyresvärd, som är den som ansvarar för tillgängligheten till fastigheten.

Invånare i Järva ska kunna röra sig tryggt till och från lekplatser, skolor, centrum och kollektivtrafik. Därför finns bommar uppsatta. Trots att det har satts upp bommar tidigare har den olagliga biltrafiken fortsatt på gångstråk, parkvägar, torg och en del innergårdar.

Det skapar otrygghet och utgör en allvarlig olycksrisk. Felparkerade bilar blir också hinder för ambulans, polis och räddningstjänst som måste kunna ta sig fram.

De nya låsen är digitala och kan öppnas av dem som måste ta sig fram, som ambulans, räddningstjänst och vissa arbetsfordon. 

Med fler låsta bommar blir det färre bilar som körs och parkeras olagligt. Målet är att alla boende i Järva ska få en tryggare miljö att vistas i.

Under 2021 kommer trygghetsprojektet att slutföras. Inom Järva kommer ungefär 200 bommar ha nya lås.

Då bryter du mot trafikförordningen* och kan straffas med böter.

De nya bomlåsen är digitala. Tekniken gör det möjligt att anpassa behörigheten till bommarna efter specifika behov, till exempel om en parkarbetarbil behöver komma igenom en bom under en specifik dag.

Utryckningsfordon som räddningstjänst, polis och ambulans har full behörighet till alla bommar och lås alla tider.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag

Övriga verksamheter

Yrkestrafik

Uppdaterad