Bommar

Regler för trafik på Järva

I Järva råder förbud mot att köra på gångstråk, parkvägar, innegårdar och torg. Här finns bommar uppsatta för att förhindra olaglig trafik och öka säkerheten för boende i området.

Bommarna ska förhindra att bilar körs och parkeras olagligt. Digitala lås gör att bara de som behöver ska kunna låsa upp bommarna, som ambulans, räddningstjänst och vissa arbetsfordon. Kör du ändå på gång- och cykelbanor bryter du mot trafikfördningen och kan straffas med böter. 

Ansök om dispens

Du som har särskilt behov kan ansöka om dispens hos Trafikkontoret. Dispensansökningar kostar 300 kronor för färdtillstånd, och 800 kr för parkeringstillstånd.

Du kan ansöka om dispens via e-post eller post. Skicka in din ansökan i god tid innan du vill att dispensen ska börja gälla. Om du skickar in din ansökan via e-post, skriv rubrik "Trafikhinder Järva" i ämnesraden.   

E-post: dispens.tk@stockholm.se
Post: Trafikkontoret, Tillstånd
Box 8311, 104 20 STOCKHOLM

Har du inte tillgång till dator finns pappersblanketter att hämta på Medborgarkontoret i Husby, Rinkeby och Tensta.

 

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter
Byggföretag

Övriga verksamheter
Yrkestrafik

Uppdaterad