Ansök om tillstånd för försäljning av tobak

För att få sälja tobaksvaror måste du ansöka om tillstånd för försäljning.

Det finns olika typer av tillstånd beroende på vem du ska sälja tobaksvaror till:

 • Ska du sälja till konsumenter behöver du ansöka om detaljhandelstillstånd.
 • Ska du sälja via internet behöver du ansöka om ett internettillstånd.
 • Ska du sälja till någon annan än konsumenter, till exempel detaljhandlare eller grossister, behöver du ansöka om partihandelstillstånd.

Ska du bedriva försäljning som omfattas av mer än en tillståndstyp behöver du skicka in separata ansökningar för varje enskild typ av försäljning.

Du gör din ansökan till den kommun där försäljningsstället har sin gatuadress om du söker för detaljhandel. Ansöker du om parti- eller internetförsäljning görs ansökan till den kommun där bolaget har sitt säte.

Företrädarens och företagets kunskap samt lämplighet

När du ansöker om tillstånd för försäljning av tobak gör Stockholms stad en omfattande utredning om dig som företrädare samt det bolag som tillståndet söks för. Det gör vi innan vi fattar beslut om tillstånd.

Försäljning av tobak

Tobak får endast säljas till någon som har fyllt 18 år. Du som försäljare är skyldig att försäkra sig om att köparen har rätt ålder. Bryter dina anställda mot reglerna är du som ägare ansvarig.

Med tobak menas produkter som innehåller tobak, till exempel

 • cigaretter
 • cigariller
 • cigarrer
 • rulltobak
 • piptobak
 • snus
 • vattenpipstobak
 • portionstobak.

Handläggningstid vid komplett ansökan är fyra månader.

Ansökningsavgiften faktureras och ska betalas inom tio dagar. Den ska täcka kostnaden för handläggningen av ansökan. Avgiften återbetalas inte om ansökan återtas eller avslås.

Regler om tobakstillstånd hittar du i Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Tillståndsansökan

Ansökan om nytt tillstånd för detaljhandelsförsäljning av tobaksvaror (pdf)

Ansökan om nytt tillstånd för partihandelsförsäljning av tobaksvaror (pdf)

Ansökan om nytt tillstånd för internetförsäljning av tobaksvaror (pdf)

Bifoga dokument till ansökan

Till din ansökan ska du även bifoga:

 • Ägarförhållanden. Aktiebok, Handelsbolagsavtal etc. Om aktierna i bolagets ägs av annat bolag ska du skicka in aktieboken även för det bolaget. Det måste framgå vilken fysisk ägare som slutligen äger aktierna.
 • Registreringsbevis från Bolagsverket
 • Hyreskontrakt. Undertecknat hyreskontrakt eller arrendeavtal. Vid andrahandsuthyrning krävs även ett godkännande från hyresvärden alternativt fastighetsägaren.
 • Finansiering. Beroende på när ni köpt butiken kan vi komma att be er redovisa kostnader för köpet av rörelsen samt finansiering av dessa kostnader.
 • Egenkontrollprogram. Ett lämpligt utformat egenkontrollprogram krävs för att tillstånd ska kunna beviljas. Från egenkontrollprogrammet ska era rutiner framgå för att säkerställa att ni kommer att följa de lagkrav som finns för tobaksförsäljning.
 • Kontantberäkning. Ska du fylla i en kontantberäkning för att visa försörjning? Använd blanketten Mall för kontantberäkning. 

Mall för kontantberäkning (doc)

Mall för egenkontrollprogram (pdf)

Avgifterna gäller både för butiker och restauranger. 

 • Ansökan om tillstånd för att sälja tobak: 9500 kronor
 • Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak: 6500 kronor
 • Anmälan om ändrat ägar- eller bolagsförhållanden: 7500 kronor
 • Anmälan om förändrat tillstånd: 2000 kronor
 • Ansökan om tillstånd för att sälja tobak. Företag med fler än en tobaksautomat: 4000 kronor
 • Tillsynsavgift: 6000 kronor

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid

Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang

Hotell Kaféer Restauranger

Uppdaterad