Avfall

Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för att företag och verksamheter i Stockholm kan göra sig av med hushållssopor. Här finner du kort information om farligt avfall och rivningsavfall.

Hantera din sophämtning

Hantera din sophämtning genom att kontakta Stockholm Vatten och Avfalls kundtjänst via telefon eller e-post. Inom kort kommer en ny e-tjänst vara i drift på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats.

Transportera avfall

Transport av avfall kräver i de flesta fall tillstånd från eller anmälan till Länsstyrelsen. Du kan läsa om vad som gäller på Naturvårdsverkets eller Länsstyrelsens webbplatser.

Övrigt avfall

Hos så gott som alla företag och verksamheter uppkommer farligt avfall, elavfall, förpackningar eller returpapper. Att dessa avfallsslag hanteras på ett bra sätt ansvarar du själv för.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter
Byggföretag

Förskola och skola
Förskolor Skolor

Kultur, nöje och fritid
Båtklubbar

Livsmedel, hotell och restaurang
Foodtruckar Kaféer Restauranger

Vård och omsorg
Tandläkare Äldreboenden

Övriga verksamheter
Offsettryckeri Tvätterier Yrkestrafik

Uppdaterad