Avfall

Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för att företag och verksamheter i Stockholm kan göra sig av med hushållssopor. Här finner du kort information om farligt avfall och rivningsavfall.

Hantera din sophämtning

Hantera din sophämtning genom att kontakta Stockholm Vatten och Avfalls kundtjänst via telefon eller e-post. 

Transportera avfall

Transport av avfall kräver i de flesta fall tillstånd från eller anmälan till Länsstyrelsen. Du kan läsa om vad som gäller på Naturvårdsverkets eller Länsstyrelsens webbplatser.

Övrigt avfall

Hos så gott som alla företag och verksamheter uppkommer farligt avfall, elavfall, förpackningar eller returpapper. Att dessa avfallsslag hanteras på ett bra sätt ansvarar du själv för.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag

Förskola och skola

Förskolor Skolor

Kultur, nöje och fritid

Båtklubbar

Livsmedel, hotell och restaurang

Foodtruckar Kaféer Nattklubbar och livescener Restauranger

Vård och omsorg

Tandläkare Äldreboenden

Övriga verksamheter

Offsettryckeri Tvätterier Yrkestrafik

Uppdaterad