Foodtruckar

Vill du starta en foodtruck för att testa din idé eller expandera din befintliga restaurangverksamhet? Att omvandla ett fordon till en restaurang är spännande men det kräver också en del tillstånd. Här kan du läsa om hur du gör och vad som gäller.

Foodtruck är en restaurangform i frammarsch som erbjuder dig ett smidigt sätt att testa ditt koncept i en mindre skala. Branschen är relativt ny och kom till Stockholm 2013.

Med en foodtruck kan du erbjuda en unik matupplevelse till stadens invånare och besökare samt vara med och bidra till att göra Stockholm till en attraktiv matdestination.

Du som vill starta ett foodtruckföretag i Stockholm behöver ofta också ha kontakt med andra myndigheter än Stockholms stad. 

På myndighetswebbplatsen verksamt.se finns en checklista för dig som vill starta ett foodtruckföretag eller andra typer av restauranger.

Tillstånd och regler: Foodtruckar (20)

Använda offentlig plats

Ansök om plats på sommargågata
Under sommaren stängs trafiken av på vissa gator för att ge rum åt så kallade sommargågator. Du som vill ha en verksamhet på sommargågatan behöver polistillstånd.

Avfallshantering

Avfall
Här hittar du som är verksamhetsutövare kort information om avfall och länkar till fördjupning. Här beskrivs miljöförvaltningens tillsyn och avgifter.

Försäljning

Anmäl försäljning av folköl
Du som säljer folköl i butik eller serverar folköl på ett matställe ska anmäla det till staden. På försäljningsstället måste du även sälja livsmedel eller maträtter.

Använda offentlig plats för försäljning
I innerstaden finns ett begränsat antal fastställda försäljningsplatser för försäljning av korv eller andra ätbara varor. För att få använda dessa behöver du polistillstånd.

Lokal och fastigheter

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Detaljplaner
Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet.

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Krav på livsmedelslokal och utrustning
Det måste gå att hålla en god hygien i en livsmedelslokal. Livsmedelslokalen och utrustningen måste vara anpassad efter verksamhetens storlek och den typ av livsmedelshantering som bedrivs.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Miljöregler

Miljötaxa
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöförvaltningens uppgift är att genom tillsyn kontrollera att lagstiftningen följs.

Parkering

Ansök om parkeringstillstånd för foodtruck
Om du ska parkera och sälja måltider från en foodtruck behöver du ett nyttoparkeringstillstånd.

Servering av mat och hantering av livsmedel

Anmäl förändringar i livsmedelsverksamhet
Om något ändras i din verksamhet behöver du anmäla det till livsmedelskontrollen eller ansöka hos Livsmedelsverket för godkännande. Det gäller exempelvis om du säljer eller köper en restaurang, ...

Anmäl livsmedels-eller kontaktmaterialverksamhet för registrering
Ska du starta livsmedel eller kontaktmaterialverksamhet? Då ska du först anmäla den för registrering till livsmedelskontrollen på miljöförvaltningen eller till Livsmedelsverket för godkännande.

Flergångsförpackningar
Från den 1 januari 2024 ska du som driver till exempel restaurang eller annat serveringsställe ska kunna erbjuda mat och dryck för take away i muggar och matlådor som kan återanvändas.

Hygien och egenkontroll för livsmedelshantering
Du som har en verksamhet där livsmedel hanteras ska kontrollera att din verksamhet följer reglerna i livsmedelslagstiftningen.

Livsmedelshantering i foodtruckar
Foodtruckar och annan mobil livsmedelsverksamhet ska registreras hos livsmedelskontrollen på miljöförvaltningen.

Märkning och presentation
Reglerna om märkning och presentation omfattar såväl råvaror som färdiglagade livsmedel.

Tillfällig livsmedelsverksamhet
Ska du sälja eller servera mat eller livsmedel tillfälligt, till exempel på en mässa eller ett event? Då kan du behöva registrera det hos livsmedelskontrollen.

Tillsyn av livsmedelsverksamhet
Här listar vi det som vi kontrollerar när vi gör ett tillsynsbesök på din restaurang eller livsmedelsanläggning.

Tipsa livsmedelskontrollen
Fusk med livsmedel förekommer ibland. Det är viktigt att vi på miljöförvaltningen får reda på om det är något vi borde kolla upp.

Uppdaterad