Använda överdagenskylt på offentlig plats

Överdagenskyltar ska användas istället för vippskyltar och andra gatupratare som är förbjudna i Stockholms stad. För att få sätta upp överdagenskylten behöver du söka polistillstånd.

Vippskyltar och andra gatupratare är förbjudna i Stockholms stad med hänsyn till framkomligheten i staden, i synnerhet för synskadade. Om en olycka sker på grund av dessa skyltar är det butiks- eller restauranginnehavare som är ansvarig.

Du får placera överdagenskylten vid fasaden direkt bredvid din lokal när den är öppen. När verksamheten är stängd ska du ta in skylten.

Här är några riktlinjer för hur skylten får se ut:

 • Rundade ytterhörn – för att minska risken för skador vid passage.
 • Justerbara ben – för att skylten ska kunna ställas rakt samt direkt emot husvägg.
 • Infästning – för att hindra att skylten välter ska den vara fäst i fasaden.
 • Färg – rekommenderad färg är grön NCS 8010-G10Y. Andra färger behöver du stämma av med trafikkontoret.
 • Belysning – om skylten har belysning får den inte vara bländande.
 • Reflexer – gula reflexer som sätts på det utstickande hörnet. Tre reflexer placeras 32 cm respektive 152 cm ovanför marken.
 • Avstånd mellan mark och underkant – får max vara 7,5 cm så att synskadade kan känna av skylten med petkäpp.

För ytterligare instruktioner om hur överdagenskylten får se ut, se ritning och villkorsbilaga.

Villkor vid användning av offentlig plats för överdagenskylt (pdf, 102 kB, nytt fönster)

Ritning: Överdagenskylt (pdf, 339 kB, nytt fönster)

Avgifter för att använda offentlig plats

Polisen tar en administrationsavgift oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar inte ut någon upplåtelseavgift för överdagenskyltar.

870 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Avgiften beräknas för antal dagar baserat på:

 • A-zon – 2 543 kronor per kvadratmeter och år 
 • B-zon – 1 720 kronor per kvadratmeter och år 
 • C-zon – 1 373 kronor per kvadratmeter och år 
 • D-zon – 692 kronor per kvadratmeter och år  

Efter att du fått polistillstånd skickar vi en räkning på den yta och det antal dagar som tillståndet gäller.

Avgiften tillbaka om vi kräver att du tar bort uteserveringen

Vid gatuarbeten och liknande kan du bli tvungen att ta bort din uteservering en tid. Då kan du få tillbaka avgiften för den tiden.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Hygienverksamheter

Fotvård Frisör

Kultur, nöje och fritid

Gym

Livsmedel, hotell och restaurang

Kaféer Restauranger

Vård och omsorg

Tandläkare

Uppdaterad